เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าฟรี

ไทยร่วมใจ เปิดให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนฟรี ในเขตพื้นที่ กทม.

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *