เปิดรายละเอียดโควิด อาร์ม

เปิดรายละเอียด COVID Arm

Covid Arm คืออะไรหลายคนสงสัย เรามีคำตอบ สำหรับ Covid Arm ก็คือลักษณะอาการไม่พึงประสงค์ หลังจากที่คุณได้รับวัคซีนโควิด 19 ผู้ที่ได้รับวัคซีนจะมีอาการบวม, แดง และ บางรายมีอาการเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีน หรือบริเวณใกล้เคียงซึ่งอาจจะมีอาการคันรวมอยู่ด้วย บางรายมีอาการอื่นๆแสดงออกมาด้วย ยกตัวอย่างเช่น มีไข้, ปวดกล้ามเนื้อ, ปวดหัว สำหรับอาการเหล่านี้ที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนั้น มักจะเกิดขึ้นภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับวัคซีน ส่วนใหญ่แล้วจะหายได้เอง ไม่ต้องไปพบแพทย์

Covid Arm หลังจากได้รับวัคซีนโควิด 19

  • มีการรายงาน Covid Arm หลังจากที่ได้รับวัคซีนโควิด 19 ชนิด mRNA ประมาณร้อยละ 1.1 ส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิง และ จะพบได้ภายหลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1
  • วัคซีนชนิด mRNA ยังพบรายงานด้วยว่าเกิด Covid Arm ภายหลังจากฉีดวัคซีนชนิดอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น AstraZeneca

เปิดแนวทางในการรักษาสำหรับ Covid Arm

  • ผู้ป่วยส่วนใหญ่แล้วจะหายได้เองภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ การรักษาเบื้องต้นอาจจะใช้การประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการสำหรับผู้ที่มีอาการบวมแดง หรือคันมากๆ สามารถใช้ยาทากลุ่มสเตียรอยด์ หรือ ยากินแก้แพ้ได้
  • ผู้ที่เกิด Covid Arm สามารถรับวัคซีนชนิดเดิมในเข็มถัดไปได้ ไม่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนชนิดวัคซีน อย่างไรก็ตามอาจจะเกิดอาการซ้ำแบบเดิมได้ หลังจากได้รับวัคซีนชนิดเดิม

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *