ไขข้อสงสัยผู้ประกันตน ม.33 บางคนไม่ได้รับ

ตอบคำถามประกันสังคม ผู้ประกันตน ม.33 ไม่ได้รับสิทธิเกิดจากสาเหตุอะไร

จากการประกาศยกระดับการล็อกดาวน์ในประไทย สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 ใน 3 จังหวัดที่มีการประกาศล็อกดาวน์เพิ่ม และ ผู้ประกันตนมาตรา 39 และผู้ประตนมาตรา 40 ได้รับเงินเยียวยาภายในเดือนสิงหาคม 2564

งบประมาณที่จะใช้ในการเยียวยาจากทางมาตรการล็อกดาวน์ครั้งนี้ มีทั้งหมด 13,500 ล้านบาท โดยจะเริ่มเยียวยากลุ่มผู้ประกันตน มาตรา 33 และ ผู้ประกอบการ ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งหมด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, นครปฐม, นนทบุรี, ปทุมธานี, สมุทรปราการ, สมุทรสาคน, นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา และ สงขลา มาตรการเยียวยา สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับการเยียวยาใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง, กิจการที่พักแรม, บริการด้านอาหาร, กิจกรรมศิลปะ, บันเทิง, นันทนาการ, กิจกรรมบริการด้านอื่นๆ, การขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า, ขายส่งและขายปลีก, การซ่อมยานยนต์, กิจกรรมการบริหารและสนันสนุน, สาขากิจกรรมวิชาชีพ, วิทยาศาสตร และ กิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสาร และ การสื่อสาร

มาตรการเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ถือสัญชาติไทย จะได้รับการเยียวยาเป็นเงิน 2,500 บาท โดนจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์เลขประจำตัวประชาชนเท่านั้น สำหรับนายจ้าง จะไดรับการเยียวยา ตามจำนวนลูกจ้าง หัวละ 3000 บาท สูงสุดไม่เกิน 200 คน สำหรับนายจ้างบุคคลธรรมดา จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ เลขบัตรประจำตัวประชาชน ในส่วนของนายจ้างนิติบุคคล จะโอนเข้าบัญชีธนาคารตามชื่อนิติบุคคล

ผู้ประกันตน ม.33 ทำไมถึงได้รับการเยียวยาแค่บางคน

กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และ มาตรา 40 เป็นกลุ่มอาชีพอิสระ หรือ ฟรีแลนซ์ ที่ได้รับผลกระทบจากการล็อกดาวน์ รัฐบาลจะทำการจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท โดยผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้ประกันตนในมาตรา 39 และ มาตรา 40 ก่อนวันที่ 28 มิถุนายน ให้รีบทำการสมัครภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กรณีไม่ได้เกิดจากการกำหนดของกระทรวงแรงงาน แต่เป็นเพราะการสมัครประเภทกิจการตอนที่นายจ้าง หรือ ผู้ประกอบการเลือก เช่นบริษัทประเภทข้อมูลข่าวสาร และ การสื่อสาร ตอนสมัครหากนายจ้างระบุประเภทผลิต แต่บางบริษัทระบุเ็นประชาสัมพันธ์ อาจจะทำให้บางแห่งได้รับ บางแห่งไม่ได้รับ ซึ่งเท่าที่สำรวจจะมีประมาณ 2% ถึง 3% ที่ไม่ได้รับซึ่งจะมีการหารือกับทางสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และ สังคมแห่งชาติ ว่าจะมีการอุทธรณ์ให้กับผู้ประกันตนกลุ่มนี้อย่างไร

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *