รับสิทธิคนละครึ่งไปแล้ว ลงทะเบียนเราชนะได้ไหม

ตอบคำถาม ผู้ใช้สิทธิคนละครึ่ง แล้วมีสิทธิลงทะเบียน เราชนะ หรือไม่

ตอบทุกคำถามสำหรับประชาชนที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ คนละครึ่ง และ โครงการ เราชนะที่เป็นโครงการแจกเงินเยียวยาประชาชน ด้วยเงิน 3,500 บาทเป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอก 2 ล่าสุดทางรัฐบาล ได้มีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติที่ตรงกับหลักเกณฑ์การคัดเลือก ให้สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะได้ ซึ่งจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่ 19 มกราคม 2564 นี้

มาดูหลักเกณฑ์เบื้องต้นที่เปิดเผยจาก กระทรวงการคลัง

ตรวจสอบหลักเกณฑ์เบื้องต้น ซึ่งข้อมูลนี้เปิดเผยจากทางด้านกระทรวงการคลัง ที่ได้ระบุถึงคุณสุมบัติ สำหรับผู้ที่มีสิทธิลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ เบื้องต้นเอาไว้ ว่าจะมีกลุ่มประชาชนที่มีโอกาสได้รับเงิน 3,500 บาท เป็นระยะเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน 7,000 บาท จากมาตรการเราชนะ แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มด้วยกัน

  • กลุ่มอาชีพอิสระ
  • กลุ่มเกษตรกร
  • กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน)
  • ผู้ประกันตน ประกันสังคมตามมาตรา 39 และ มาตรา 40

สำหรับประชาชนท่านไหนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่ไม่เคยมีชื่อ หรือ ไม่มีเคยข้อมูลอยู่ในระบบของทางรัฐบาล จะต้องทำการลงทะเบียนใหม่ ซึ่งนี่เป็นอีกหนึ่งในระบบคัดกรองที่สำคัญที่จะนำมาเป็นจุดขี้ขาดเรื่องความช่วยเหลือ นั่นก็คือ “จำนวนเงินขั้นต่ำในระบบบัญชีธนาคาร” ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรการเยียวยาโควิด-19 ที่โครงการเราชนะกำหนดเอาไว้ และต้องรอความชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 19 มกราคม 2564 ที่จะถึงนี้จากการประชุม ครม.

ผู้ใช้สิทธิ คนละครึ่ง สามารถลงทะเบียน เราชนะ ได้อีกหรือไม่?

สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิคนละครึ่งไปแล้ว ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ออกมาชี้แจงว่า ผู้ที่เคยใช้สิทธิคนละครึ่ง จะถูกนำรายชื่อมาคัดกรองด้วย โดยการครัดกรองในครั้งนี้ จะยึดตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ต้องช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบที่มีรายได้น้อย ซึ่งหากระบบของกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบ และพบว่าผู้ที่เคยใช้มาตรการคนละครึ่ง เข้าเกณฑ์มาตรการเราชนะ ก็จะได้รับเงินโอนเข้าแอปพลิเคชั่นเป๋าตังด้วยเช่นกัน

สำหรับประชาชนท่านไหนที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการ หรือ มาตรการใดๆที่รัฐได้ออกมาก่อนหน้านี้ หรือไม่มีชื่ออยู่ในระบบฐานข้อมูลของทางรัฐบาล ก็จะต้องมีการดำเนินการลงทะเบียนใหม่ผ่านเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า www.เราชนะ.com

 

Leave A Comment

Table of content
Related articles