ประกาศใช้ ใบสั่งจราจรแบบใหม่! ปรับสูงสุด 1,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา ใบสั่งจราจรแบบใหม่

 • เมื่อวานนี้ (25 สิงหาคม 2563) ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การกำหนดแบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจร พ.ศ. 2563 โดยจะเริ่มบังคับใช้ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

 • ซึ่งได้มีการเผยแพร่ประกาศเพิ่มเติมอีก ในเรื่องของ การกำหนดจำนวนค่าปรับตามที่เปรียบเทียบสำหรับความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พ.ศ. 2563 อีกด้วย อ่านประกาศได้ที่ ราชกิจจานุเบกษา โดยการกำหนดค่าปรับนี้สำหรับความผิดผู้ที่ขับขี่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 ค่าปรับโดยประมาณอยู่ระหว่าง 200 ถึง 1,000 บาท

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรมี 2 แบบ ได้แก่

 1. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ มีขนาดกว้าง 14.5 เซนติเมตร ยาว 27 เซนติเมตร แบบใบสั่งตามวรรคหนึ่ง ให้มีชุดละ 4 แผ่น มีสีและวัตถุประสงค์สำหรับการใช้งาน ดังนี้
  (ก) แผ่นที่หนึ่ง เป็นสีขาว ใช้สำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ
  (ข) แผ่นที่สอง เป็นสีเหลือง ใช้สำหรับส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เปรียบเทียบปรับคดีจราจร เพื่อทำการบันทึกข้อมูลใบสั่งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของระบบสารสนเทศกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  (ค) แผ่นที่สาม เป็นสีชมพู ใช้สำหรับมอบให้พนักงานสอบสวน
  (ง) แผ่นที่สี่ เป็นสีฟ้า ใช้สำหรับเป็นสำเนาคู่ฉบับเก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับผู้ออกใบสั่ง


  แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ

  แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับให้กับผู้ขับขี่ ติด ผูก หรือแสดงไว้ที่รถ


 2. แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์ มีขนาดกว้าง 21 เซนติเมตร ยาว 29.7 เซนติเมตร
แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์

แบบใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรสำหรับส่งทางไปรษณีย์


กรมขนส่งฯ เปิดให้ต่อใบขับขี่ จองคิวผ่านออนไลน์เท่านั้น เช็คกันที่นี่!

กรมขนส่งยืนยัน ไม่ยึดคืน “ใบขับขี่ตลอดชีพ”

ครม. อนุมัติแล้ว คนขี่บิ๊กไบค์ต้องสอบใบขับขี่เฉพาะ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *