กรมขนส่งยืนยัน ไม่ยึดคืน "ใบขับขี่ตลอดชีพ"

ขนส่งทางบกย้ำ ไม่ยึดคืนใบขี่ตลอดชีพ หรือเรียกสอบใหม่

 • เมื่อวานนี้ (9 สิงหาคม 2563) อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้ออกแถลงข่าวว่าจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ และไม่เรียกผู้ที่มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใหม่ หรือทดสอบขับรถใหม่ ตามที่มีการแชร์ข่าวในโซเชียลมีเดียกันในช่วงนี้

 • แต่อย่างไรก็ตาม จะมีการศึกษาเพิ่มเติมว่าจะทำการคัดกรองผู้ที่มีร่างกายเสื่อมสมรรถภาพ หรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่า มีผลต่อการขับขี่ เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่ และผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน เช่น
  • โรคทางสมอง
  • โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย
 • ซึ่งการศึกษาดังกล่าวจะมีการพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพด้วย

กรมขนส่งยืนยัน ไม่ยึดคืน "ใบขับขี่ตลอดชีพ"


แนวทางการยกระดับมาตรฐานในการออกใบอนุญาตขับรถ

 • กรมการขนส่งทางบก ได้มีการนำสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนของไทย และผลการศึกษาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุมาทำการวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางในการยกระดับมาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ โดยแบ่งเป็น 7 มิติ ประกอบด้วย
  1. การกำหนดสภาวะโรค

  2. การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย

  3. การอบรมและทดสอบความรู้ของผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ (ภาคทฤษฎี) โดยมีการทบทวน และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตรการอบรมให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาต พร้อมทั้งจัดทำระบบอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์แบบ e-Learning (อ่านเพิ่มเติม: กรมขนส่งฯ เปิดให้ต่อใบขับขี่ จองคิวผ่านออนไลน์เท่านั้น เช็คกันที่นี่!)

  4. การอบรมการขับรถและทดสอบความสามารถในการขับรถของผู้ขอรับใบอนุญาต (ภาคปฏิบัติ)

  5. การบริหารจัดการ

  6. การปรับปรุงรูปแบบใบอนุญาตขับรถ โดยจะปรับปรุงให้สอดคล้องกับอนุสัญญาเวียนนาว่าด้วยการจราจรทางถนน ค.ศ.1968

  7. การควบคุมพฤติกรรมการขับรถโดยใช้ มาตรการตัดแต้ม ด้วยการติดตามประเมินผล เพื่อพัฒนามาตรฐานใบอนุญาตขับรถของประเทศไทยให้ครอบคลุมทุกมิติ ยกระดับความปลอดภัยทางถนนของประเทศ


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *