ลดราคาไฟฟ้า ครึ่งราคา

มติที่ประชุมเรื่องค่าไฟ เพิ่มใช้ไฟฟรีจาก 90 เป็น 150 หน่วย ลดค่าไฟส่วนต่างสูงสุด 50 % จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *