ลดราคาไฟฟ้า ครึ่งราคา

มติที่ประชุมเรื่องค่าไฟ นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ออกมากล่าวหลังจากมีการประชุมหารือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน, การไฟฟ้านครหลวง, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จากการประชุมดังกล่าง ได้มีผลสรุปเกี่ยวกับเรื่องค่าไฟ ที่จะช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้

3 กลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์จากการปรับค่าไฟฟ้า

  1. กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า ที่มีมิเตอร์ไฟฟ้าไม่เกิน 5 แอมป์ ประเภท 1.1 จากเดิมให้ผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มนี้ใช้ไฟฟรีไม่เกิรน 50 หน่วย ขยายเพิ่มเป็น 90 หน่วย ในช่วงที่ผ่านมา และ ล่าสุดได้ขยายเพิ่มให้ได้ใช้ไฟฟ้าฟรีเป็น 150 หน่วย ในปัจจุบันจะมีประชาชนที่ได้รับผลประโยชน์ จากการปรับครั้งนี้ ประมาณ 10 ล้านคน
  2. กลุ่มที่มีมิเตอร์ไฟฟ้า ที่มีขนาดเกิน 5 แอป์ ประเภท 1.2 ประชาชนกลุ่มนี้ จะได้รับการช่วยเหลือ จากการคิดคำนวณค่าไฟฟ้า ในเดือนกุมภาพันธ์ คิดจากฐานการคิดคำนวณค่าไฟ โดยส่วนต่างจากจำนวนดังกล่าว แต่ไม่เกิน 800 หน่วยจะไม่คิดค่าไฟฟ้า แต่หากกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า กลุ่มนี้ใช้ไฟเกิน 800 หน่วยจะมีส่วนลดค่าไฟฟ้า ส่วนต่างที่ 50% ยกตัวอย่างเช่น จำนวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของเดือนกุมภาพันธ์อยู่ที่ 300 หน่วย แต่บิลค่าไฟในเดือนมีนาคมอยู่ที่ 700 หน่วย เพราะฉะนั้นส่วนต่างค่าไฟฟ้าจะอยู่ที่ 400 หน่วย โดยจำนวน 400 หน่วยนี้ จะเป็นส่วนต่างที่ให้ใช้ฟรี แต่ต้องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 800 หน่วย
  3. กลุ่มสุดท้าย จะเป็นกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าเกิน 3,000 หน่วย โดยใช้เดือนกุมภาพันธ์ เป็นฐานการคิดค่าไฟฟ้า โดยจะมรส่วนลด และ ส่วนต่างให้ 30% ของปริมาณไฟฟ้าที่เกินจากฐานเดือนกุมภาพันธ์

มาตราการทั้งหมดนี้ จะใช้เวลา 3 เดือนเริ่มตั้งแต่เดือน มีนาคม ไปจนถึงเดือนพฤษภาคม โดยค่าไฟที่มีการชำระไปแล้ว จะมีการหักคืนจากบิลค่าไฟฟ้าในรอบถัดไป มาตรการนี้ จะมีการนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *