ใช้ Zoom ยังไงให้ปลอดภัย

วิธีการเพิ่มความปลอดภัย สำหรับคนที่เลือกใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *