รายละเอียดประกันสังคม กลุ่มยื่นขอทบทวนสิทธิ

มาตรการเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ

เปิดการอัพเดทมาตรการเยียวยาผู้ประกันตนตามมาตรา 33, ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เกี่ยวกับการยื่นขอทบทวนสิทธิโครงการเยียวยา ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา จากผลการทบทวนสิทธิ ทางเว็บไซต์ สำนักงานประกันสังคมหรือ www.sso.go.th นั้นได้ออกมาเปิดเผยว่า ผู้ประกันตนในกลุ่มตกหล่น ที่ได้แจ้งขอรับเงินเยียวยา ที่อยู่ในกลุ่มตกหล่น รอรับเงิน 5,000 – 10,000 บาท ได้มีการเริ่มทยอยโอนเงินแล้วจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 นี้

ทางประกันสังคมได้มีการแจ้งข่าวบอกกล่าวผ่าน เพจประกันสังคม โดยระบุการแจ้งโอนเงินเยียวยารอบใหม่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 รับเงิน 5,000 บาทถึง 10,000 บาท สำหรับสถานะสีเขียวเมื่อเช็คสิทธิในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ประกันตน ที่สงสัยสถานะว่าได้รับสิทธิหรือไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิทาง sso.go.th หากขึ้นสถานะ ได้รับสิทธิ ทางประกันสังคมได้แจ้งว่ามีการโอนเงินแล้วในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ตามเงื่อนไขของโครงการ เยียวยานายจ้าง และ ผู้ประกันตนมาตรา 33, มาตรา 39 และ มาตรา 40 ในกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ควบคุมสูงุสด และ เข้มงวด 29 จังหวัดใน 9 ประเภทกิจการ

สำหรับผู้ประกันตนที่ได้รับสิทธิประกันสังคมได้เริ่มโอนเงินแล้ว ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 จะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท แบ่งเป็น 2,500 บาท 2 งวดด้วยกัน จากการตรวจสอบล่าสุดได้มีข้อมูลระบุว่า ผู้ประกันตน ม.33 ยังโอนไม่เข้า 6.1 หมื่นราย ผู้ประกันตน ม.39 ยังโอนไม่เข้าอีก 8.5 หมื่นราย และ ผู้ประกันตน ม.40 ยังโอนไม่เข้าอีก 2.4 แสนราย

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *