โอนเงินกลุ่มแจ้งบัญชีใหม่ เยียวยาเกษตรกร

เช็คเงินในบัญชีด่วน กลุ่มที่แจ้งบัญชีใหม่ ธ.ก.ส. โอนเงินแล้ว

รีบตรวจสอบเงินในบัญชีด่วนเลย สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเกษตรกร 5,000 บาท รอบที่ 2 มอบให้กับกลุ่มที่ทำการแจ้งบัญชีธนาคารใหม่ เนื่องจากตอนแรกแจ้งเลขบัญชีธนาคารผิด ซึ่งมีจำนวน 437 ราย หลังไม่สามารถโอนเงินได้ เนื่องจากไม่พบเลขหมายบัญชีในระบบ

มาตรการเยียวยาเกษตรการ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 สำหรับความคืบหน้าล่าสุด ทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกตร ได้มอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ทำการทยอยโอนเงินเยียวยา รายละ 5,000 บาท ต่อเดือน รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 3 เดือน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2563 ไปจนถึงเดือน กรกฎาคม 2563 พี่น้องชาวเกษตรกร ที่ได้รับสิทธิ์ นั้นจะต้องไม่ซ้ำกับโครงการ ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ทางธนาคารได้แจ้งว่า มีการโอนเงินรอบที่ 2 ของเดือน มิถุนายน 2563 ให้กับกลุ่มพี่น้องชาวเกษตรกร ที่แจ้งหมายเลขบัญชีเข้ามาใหม่ หลังจากที่ไม่สามารถทำการโอนเงินเข้าบัญชีได้ เนื่องจากไม่พบหมายเลขในระบบ หรือ ได้ทำการกรอกหมายเลขบัญชีที่ผิด ซึ่งได้มีการแจ้งให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ทราบเพื่อเข้าไปเปลี่ยนเลขบัญชีใหม่ ผ่านทางเว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com รวมจำนวนทั้งหมด 437 ราย คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2.19 ล้านบาท จากวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ทางธนาคารได้มีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารต่างๆ ในระบบพร้อมเพย์รอบที่ 1 ของเดือนพฤษภาคม 2563 ไปแล้ว ในส่วนของรอบที่ 3 จะทำการโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

จากการตรวจสอบล่าสุด ของการโอนเงินงวดที่ 2 ซึ่งเป็นของเดือนมิถุนายน 2563 ให้กับพี่น้องชาวเกษตรกร ที่กระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้ทำการส่งรายชื่อมาให้นั้น มีจำนวนทั้งสิ้น 7.30 ล้านราย คิดเป็นวงเงินรวม 36,543.76 ล้านบาท ในส่วนของเกษตรที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา เนื่องจากอยู่ในระหว่างการดำเนินการตรวจสอบบัญชี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 48,196 ราย นอกจากนี้ยังมีพี่น้องชาวเกษตรกร ที่ไม่ได้แจ้งเลขบัญชีของตัวเอง มาในระบบ อีกจำนวน 151,878 ราย หากทางธนาคาร และ ระบบ ทำการตรวจสอบเสร็จเรียบร้อย จะทำการโอนเงิน เยียวยาเกษตรกร ให้ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นี้

 

Leave A Comment