เราชนะโอนเงินเยียวยา งวด 2 วันนี้

เช็คด่วน เงินเยียวยาเราชนะ งวด 2 โอนแล้ววันนี้

มาตรการแจกเงินเยียวยาผ่านโครงการเราชนะจากทางรัฐบาล วันนี้เป็นงวดที่ 2 แล้ว สำหรับการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ กับทางรัฐบาล ซึ่งกลุ่ม 2 และ กลุ่ม 3 จะได้รับเงินงวดที่ 2 ซึ่งผู้ที่ผ่านการคัดกรองเราชนะ สามารถทำการตรวจสอบสิทธิ และ ทำการตรวจสอบสถานะการเงินที่จะถูกโอนเข้าไปยังแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้แล้ววันนี้

เปิดเผยข้อมูลจากทางด้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาระบุว่า ทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินเยียวยาในงวดที่ 2 จำนวน 1,000 บาท ให้กับประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียน www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้น และทำการยืนยันการใช้สิทธิโครงการเราชนะในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

ขั้นตอนในการใช้สิทธิ เราชนะ รับเงินเยียวยางวดที่ 2 สามารถทำได้ขั้นตอนได้ด้านล่าง

  • เปิดแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง
  • เลือกเมนู G-Wallet
  • กดเลือกเมนู โครงการเราชนะ
  • เมนูจะทำการแสดงผลจำนวนเงินที่สามารถใช้ได้ผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

เบื้องต้นทางโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเน้นย้ำประชาชนในเรื่อง การปฎิบัติตามเงื่อนไขของโครงการเราชนะ ที่กำหนดให้รับเงินเยียวยาเพื่อชำระค่าสินค้า หรือ บริการโดยตรงจากประชาชนผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ตามราคาสุทธิของสินค้า หรือบริการนั้นๆ โดยจะมีการซื้อ หรือ ขายสินค้าหรือบริการกันจริงโดยไม่เป็นการดำเนินผ่านคนกลาง ถ้าหากตรวจสอบสิทธิแล้วพบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าหรือผู้ให้บริการรายย่อยกระทำผิดเงื่อนไขตามที่แจ้งมา ทางกระทรวงการคลังจะทำการดำเนินกฎหมาย และระงับการเข้าใช้แอปพลิเคชั่นถุงเงิน และระงับการใช้จ่ายเงินกับร้านค้าทันที ซึ่งจะถูกดำเนินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่นตัวอย่างของผู้กระทำผิดโครงการ เราชนะ ที่ออกข่าวก่อนหน้านี้

ในส่วนของประชาชนที่เห็นพฤติกรรมที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ สามารถเข้าไปแจ้งเบาะแสและทำการส่งหลักฐานเกี่ยวการกระทำผิด ทางคณะทำงานจะเร่งพิจารณาตรวจสอบข้อมูล และเรื่องร้องเรียนสำหรับโครงการสามารถส่งไปรษณีย์มาได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือทาง email ที่ wewin@fpo.go.th นอกจากนี้ยังสามารถร้องเรียนผ่านสายด่วนกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ หมายเลขโทรศัพท์ 1569

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *