เยียวยาเกษตรกร รับเงินโอนเพิ่มอีกกลุ่ม

เช็คด่วนพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับโอนเงินเยียวยาเพิ่มอีกกลุ่ม รับรวดเดียว 15,000 บาท

มาตรการแจกเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกรไทย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางคณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบให้มีการแจกเงินเยียวยาพี่น้องเกษตรกร จำนวน 15,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (จ่ายเดือนละ 5,000 บาท) และ ในเดือนกรกฎาคม 2563 นี้ เป็นเงินเยียวยางวดสุดท้ายของการจ่ายเงิน

เกษตรกรกลุ่มไหน ที่จะได้รับเงินโอนรวดเดียว 15,000 บาท

กลุ่มพี่น้องเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยารวดเดียว 15,000 บาท เป็นกลุ่มเกษตรกรกลุ่มที่ 3 ที่ได้ขึ้นทะเบียนเพาะปลูกระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 พี่น้องเกษตรกลุ่มนี้ จะได้รับเยียวยาผ่านการโอนรวดเดียวจำนวน 15,000 บาท ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 รวมจำนวนพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มที่ 3 นี้คิดเป็นจำนวนทั้งหมด 74,131 ราย

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ์

 • พี่น้องเกษตรกร สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ของทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร และ ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร
 • สอบถามสิทธิ์ผ่านหน่วยงานที่ท่านได้ทำการขึ้นทะเบียนเอาไว้

8 หน่วยงานที่ใช้ติดต่อสอบถาม มาตรการเยียวยาเกษตรกร

 • สายด่วนกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ โทร. 1170
 • การยางแห่งประเทศไทย โทร 02-433-222 ต่อ 241, 243
 • สำนักงานคณะกรรมการอ้อย และ น้ำตาลทราบ โทร 02-202-3290
 • กรมสรรพสามิต โทรติดต่อที่เบอร์ 02-241-5600-9 ต่อ 61601-08
 • กรมประมง ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-104-9444
 • กรมหม่อนไหม ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-558-7924-6
 • กรมปศุสัตว์ ติดต่อที่เบอร์ 02-653-4444
 • กรมส่งเสริมการเกษตร ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-579-2121-27
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-940-5550

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *