เงินเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน งวดแรก 4,000 บาท เข้าแล้ว

เช็คเงินด่วน เราชนะกลุ่มไม่มี สมาร์ทโฟน รับเงินแล้วตอนนี้ 5,000 บาท

จากการตรวจสอบโครงการ เราชนะ ในส่วนของผลการทบทวนสิทธิ์ ทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ได้เปิดเผยถึงกลุ่มสละสิทธิ์เราชนะ ด้วยเหตุผล “ไม่มีสมาร์ทโฟน” และสามารถเข้าไปลงทะเบียนใหม่ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 ทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติวันนี้

วันนี้เรามีการอัพเดทความคืบหน้าของผลการประกาศ ทบทวนสิทธิเราชนะ ของประชาชนที่ขอทบทวนสิทธิมาตรการ เราชนะ ที่ได้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับประชาชนทั่วไป ที่ได้กดปุ่มสละสิทธิ์ และให้เหตุผลว่า “ไม่มีสมาร์ทโฟน” ลงทะเบียนในช่องทางเดียวกับประชาชนกลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ซึ่งลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา จะสามารถทราบผลในการคัดกรองคุณสมบัติได้ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป บางส่วนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ จำนวน 5,000 บาท ให้กับผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเพื่อใช้จ่ายผ่านบัตรประจำตัวประชาชน ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 นี้ จำนวนเงิน ที่ได้รับในงวดแรกทั้งหมด 4,000 บาท จากเดิมรวมเงินตกเบิก และงวดถัดไปจะได้รับทุกวันศุกร์ สัปดาห์ละ 1,000 บาท จนครบจำนวนเงิน 7,000 บาท ตามที่มาตรการกำหนดเอาไว้

ขั้นตอนในการตรวจสอบสิทธิ เราชนะ

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
  • กดเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
  • กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ ตามรายละเอียดด้านล่าง

– หมายเลขบัตรประชาชน

– ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย

– วันเดือนปีเกิด ตามข้อมูลบัตรประชาชน

  • คลิกที่ตรวจสอบสถานะ ซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับสิทธิ เราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิ เราชนะ และ ปรากฎตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะถูกโอนให้ในแต่ละงวด
  • หากท่านไม่ได้รับสิทธิ เราชนะ ระบบจะทำการแจ้งเตือนว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมเหตุผล ที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ ซึ่งเหตุผลจะแตกต่างกันออกไป แล้วแต่กรณี

วันนี้ (12 มีนาคม 2564) เป็นวันที่ผู้ผ่านเกณฑ์ของโครงการ เราชนะ จะได้รับวงเงินงวดแรก จำนวน 5,000 บาท เข้าบัตรประชาชน Smart Card เพื่อนำไปใช้จ่ายกับร้านค้า หรือ บริการ ที่เข้าร่วมโครงการเราชนะ จากนั้นในสัปดาห์ถัดไป ทางกระทรวงการคลัง จะทำการทยอยโอนเงินให้ 1,000 บาท จนครบ 7,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *