รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำค่าไฟ บัตรคนจนวันนี้

บัตรคนจน รับเงินโอนเข้าบัญชี ค่าน้ำค่าไฟ วันนี้ รวมรับเงินสูงสุด 330 บาท

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ได้ทำการลงทะเบียน ค่าไฟฟ้าฟรี และ ค่าน้ำฟรี จะได้รับข้อความช่วยเหลือในวันนี้ โดยวงเงินช่วยเหลือทั้ง 2 รายการดังกล่าว จะสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้สูงสุดไม่เกิน 330 บาท ต่อเดือน สำหรับรายละเอียดการช่วยเหลือดังกล่าว สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้านล่าง

ส่วนลดค่าน้ำประปา

  • ผู้ที่ถือบัตรคนจน ที่ได้ทำการลงทะเบียนจะต้องเป็นผู้ที่ใช้น้ำไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด คือเดือนละไม่เกิน 100 บาทเมื่อบิลค่าน้ำประปามา ต้องจ่ายเงินสดออกไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดกลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนรับค่าน้ำฟรี ทำได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

  • พื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดนนทบุรี สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ที่ การประปานครหลวง หรือ กปน.
  • พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนค่าน้ำได้ที่ การประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ.

ส่วนลดค่าไฟฟ้า

  • ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ คือ 230 บาท เมื่อสิ้นเดือนบิลค่าไฟฟ้ามาให้จ่ายไปก่อน และเมื่อระบบจัดเก็บข้อมูลเสร็จเรียบร้อยและพบว่าใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด จะทำการโอนเงินช่วยเหลือกลับเข้าบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 230 บาท ในวันนี้

สำหรับผู้ที่บัตรคนจน ที่ยังไม่ได้ทำการลงทะเบียนรับค่าไฟฟ้าฟรี สามารถทำได้ตามขั้นตอนด้านล่าง

  • พื้นที่กรุงเทพมหานคร, จังหวัดสมุทรปราการ และ จังหวัดนนทบุรี สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ที่ การไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.
  • พื้นที่ต่างจังหวัด สามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนค่าไฟฟ้าได้ที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ.

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *