โอนเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าว งวดที่ 5

ชาวนาเช็คเงินในบัญชีด่วน ธ.ก.ส. แจ้งโอนเงินประกันรายได้งวดที่ 5 วันนี้

จากการติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร สำหรับโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประจำปี 2563/64 ในงวดที่ 5 จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุดทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพาณิชน์ ได้ออกมาระบุว่า ได้มีการแจ้งให้ชาวนาผู้ปลูกข้าว ทราบเกี่ยวกับการประกาศกระทรวงพาณิชย์ล่าสุด ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ให้มีการอนุมัติปรับเพิ่มกรอบวงเงินโครงการจากที่อนุมัติไว้เบื้องต้นคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,096 ล้านบาท เพิ่มเติมอีก 28,711  ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 46 ล้าน 8 แสนบาท

จากการตรวจสอบล่าสุด เกษตรกรได้มีการแจ้งเกี่ยวกับ ช่วงเวลาในการเก็บเกี่ยวระหว่างวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2563 ในงวดที่ 2, งวดที่ 3 และ งวดที่ 4 ซึ่งยังไม่ได้รับเงินชดเชยจำนวน 2.22 ล้านครัวเรือน ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสำสหกรณ์การเกษตร ได้เรียนแจ้งว่า ทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร ได้โอนเงินจำนวนดังกล่าวให้กับกลุ่มพี่น้องซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 20,218 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ในส่วนของการโอนเงินประกันรายได้เกษตรกร งวดที่ 5 ทาง ธ.ก.ส. ได้แจ้งว่าจะโอนวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 สำหรับเกษตรกร ที่ทำการเกี่ยวเกี่ยวระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้มีการประกาศ กำหนดราคาเกณฑ์กลางโดยอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2563/2564 งวดที่ 5 สำหรับเกษตรกที่ทำการเก็บเกี่ยว ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 รายละเอียดราคาเกณฑ์กลาง สามารถตรวจสอบเบื้องต้นได้ด้านล่าง

ราคาเกณฑ์กลางต่อตันข้าวช่วงนี้

  • ข้าวหอมมะลิ 12,232.86 บาท ต่อตัน
  • ข้าวเปลือกหมอมะลินอกพื้นที่ 11,726.91 บาท ต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเจ้า 9,189.93 บาท ต่อตัน
  • ข้าวเปลือหอมปทุมธานี 10,079.73 บาท ต่อตัน
  • ข้าวเปลือกเหนียว 11,213.54 บาทต่อตัน

รายละเอียดการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว

  • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประกันรายได้ตันละ 15,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน ได้ส่วนต่างตันละ 2,767 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 38,739 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ประกันรายได้ตันละ 14,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้รับส่วนต่างตันละ 2,273 บาท ได้รับชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 36,369 บาท
  • ข้าวเปลือเจ้า ประกันรายได้ตันละ 10,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน ได้รับส่วนต่างตันละ 810 บาท รับเงินชดเชย ได้สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ 24,302 บาท
  • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ประกันรายได้ตันละ 11,000 บาท ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน ได้รับส่วนต่างตันละ 920 บาท สามารถรับเงินชดเชนสูงสุดครัวเรือนละไม่เกิน 23,006 บาทื
  • ข้าวเหนียว ประกันรายได้ตันละ 12,000 บาท รับครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน ได้รับส่วนต่างตันละ 786 บาท รับเงินชดเชยสูงสุดครัวเรือนละ 12,583 บาท

พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว สามารถตรวจสอบ เงินประกันรายได้เกษตรกรได้ที่ 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *