คาดสัปดาห์หน้า โอนประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบ 3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร คาดอาจโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวสัปดาห์หน้า

ธ.ก.ส. แจ้งข่าวว่าพร้อมที่จะทำการโอนเงินประกันรายได้ผู้ปลูกข้าวรอบ 3 รวมตัวเลขครัวเรือนทั้งหมด 1.5 ล้านครัวเรือน มีวงเงินทั้งสิ้น 1.3 หมื่นล้านบาท มีการคาดการณ์ออกมาว่าทางกระทรวงพาณิชย์ ได้มีการเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ทำการอนุมัติวงเงินส่วนที่เหลือภายในสัปดาห์หน้า โดยระบุถึงเหตุที่ล่าช้าเพราะว่าราคาข้าวต่ำกว่าที่คาดการณ์เอาไว้ ทำให้เตรียมวงเงินไม่เพียงพอ

จากการรายงานจากทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร เปิดเผยว่า ตอนนี้ทางธนาคารสามารถจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของ เงินประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวรอบ 3 ซึ่งเป็นรอบการเก็บเกี่ยว ซึ่งจะนับตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา จะต้องรอให้ทางกระทรวงพาณิชย์ ทำการเสนอคณะรัฐมนตรี ให้ทำการอนุมัติวงเงิน หลังจากนั้นทางกระทรวงเกษตร และ สหกรณ์ จะทำการส่งรายชื่อพี่น้องเกษตรกร ที่ได้รับการประกันรายได้มาที่ ธ.ก.ส.  ซึ่งทางธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร จะสามารถโอนเงินได้ภายใน 3 วันทำการ

ทางรัฐบาลได้มีการตั้งวงเงินประกันรายได้เกษตรกร ผู้ปลูกข้าวด้วยวงเงิน 4.8 หมื่นล้านบาท ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ทำการขึ้นทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 4.57 ล้านครัวเรือน ในรอบที่ 1 ซึ่งมีการโอนเงินไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 7.8 แสนครัวเรือน ด้วยวงเงิน 9.12 พันล้านบาท และในรอบที่ 2 โอนไปแล้ว 6 แสนครัวเรือน ด้วยวงเงินทั้งสิ้น 5.6 พันล้านบาท ในส่วนของรอบที่ 3 นั้น มีเป้าหมายจะโอนให้จำนวนทั้งสิ้น 1.5 ล้านครัวเรือน ด้วยวงเงินทั้งหมด 1.3 หมื่นล้านบาท

จากการรายงายของผู้สื่อข่าวพบว่า “ราคาข้าวตกต่ำลง” ทำให้รัฐบาลจำเป็นจะต้องเลื่อนจ่ายเงินประกันรายได้ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ข้าวหอมมะลิ จะต้องชดเชยเฉลี่ย 2000 ถึง 3000 พันบาท ต่อเกวียน ซึ่งเม็ดเงินที่มีการขอคณะรัฐมนตรีเพื่อนำไปจ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกร ผู้ปลูกข้าว ในรอบ 1 และ รอบที่ 2 หมดไปแล้ว ทำให้ต้องเสนอขอคณะรัฐมนตรีในรอบถัดไป ซึ่งมีการคาดการณ์ออกมาว่า จะมีการนำเสนอภายในสัปดาห์หน้า

หลังจากที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ได้มีการส่งรายชื่อเกษตรกร มาให้กับทาง ธ.ก.ส. เรียบร้อย ทางธนาคารจะทำการดำเนินการจ่ายเงินให้กับพี่น้องเกษตรกรทันทีผ่าน 3 ช่องทาง ด้านล่าง

3 ช่องทางการจ่ายเงินประกันรายได้ชาวนาผู้ปลูกข้าว รอบ 3

  • จ่ายผ่านทาง ATM
  • จ่ายผ่านเคาน์เตอร์
  • จ่ายผ่าน A-Mobile

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *