เงินเยียวยาชาวนา รับไร่ละ 1000

เปิดรายละเอียดแจกเงินเยียวยาชาวไรที่ลงทะเบียนไร่ละ 1,000 บาท รับสูงสุด 20,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *