เงินเยียวยาชาวนา รับไร่ละ 1000

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับเงินช่วยเหลือชาวนา ไร่ละ 1,000 บาท

แจ้งข่าวความคืบหน้า สำหรับการจ่ายเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ทำนา รับเงินเยียวยาไร่ละ 1,000 บาท เป็นอีกหนึ่งโครงการ สนับสนุนค่าบริหารจัดหารและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2564/65 เป็นมาตรการช่วยเหลือจากทางภาครัฐบาล ที่คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564

เงินสนับสนุนให้กับพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนในปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1 กับทางกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท รับเงินเยียวยาสูงสุด 20 ไร่ หรือคิดเป็นจำนวน 20,000 บาทต่อครัวเรือน วงเงินงบประมาณจำนวน 53,871.84 ล้านบาท

ข้อมูลล่าสุดจากทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กดปุ่มโอนเงินแล้ววันนี้ สำหรับพี่น้องชาวนาที่อยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอีสาน และ ภาคเหนือ เป็นกลุ่มใหญ่ที่จะได้รับเงินโอนตั้งแต่วันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 มีเกษตรกรที่ได้รับเงินจำนวนทั้งหมด 4.4 ครัวเรือน คิดเป็นเงินราวๆ 51.9 ล้านบาท

สำนักงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จังหวัดบุรีรัมย์ 

ทางธนาคารได้มีการแจ้งโอนเงินให้กับพี่น้องชาวนา ที่ได้ลงทะเบียนตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการสาขาของธนาคาร ธ.ก.ส. ในวันดังกล่าวอาจไม่ได้รับความสะดวกสบายทางธนาคารต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

ธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตรสาขาลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

แจ้งวันโอนเงินโครงการสนับสนุนค่าบริการจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 ครั้งที่ 1 วันที่ 15-17 ธันวาคม 2564

สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี

ได้แจ้งถึงข่าวดีว่ามีพี่น้องเกษตรกร ที่ปลูกข้าวที่มีสิทธิรับเงินตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร ผู้ปลูกข้าวประจำปีการผลิต 2564/2565 โดยมีกำหนดการโอนเงิน ระหว่างวันที่ 14-17 ธันวาคม 2564 จำนวนทั้งสิ้น 289,955 ราย

ขั้นตอนในการตรวจสอบสถานะเงินช่วยเหลือพี่น้องชาวนาผู้ปลูกข้าว

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถเข้าไปตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐบาลได้แบบง่ายๆผ่านทางเว็บไซต์ chongkho.inbaac.com โดยไม่ต้องเดินทางไปตรวจสอบที่ธนาคาร

  • เข้าไปที่เว็บไซต์ https://chongkho.inbaac.com/
  • กรอกเลขบัตรประชาชน
  • กดที่ปุ่มค้นหา
  • ระบบจะแจ้งชื่อโครงการ และ เลขบัญชี รวมไปถึงวันที่โอน + สถานะให้กับผู้ลงทะเบียนทราบ

Leave A Comment

Table of content
Related articles