แจกเงินอุดหนุน ผู้ประกอบการ 3,000 บาท ต่อพนักงาน 1 คน

โอกาสสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุน ผู้ประกอบการ จำนวน 3,000 บาทต่อพนักงาน 1 คน จากกระทรวงแรงงาน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *