ลงทะเบียนเราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน วันสุดท้าย

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิเราชนะได้ถึง 5 มีนาคม 2564 นี้

ใกล้ถึงวันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือกลุ่มพิเศษ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ รวมไปถึงกลุ่มที่ไม่สามารถใช้แอปพลิเคชั่นเป๋าตังเพื่อใช้สิทธิได้ ทำให้ทางรัฐบาลเปิดอีกหนึ่งช่องทางในการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อขอรับเงินเยียวยา 7,000 บาท จากทางรัฐบาล สำหรับช่องทางในการใช้จ่ายเงินซื้อสินค้าหรือบริการ เนื่องจากไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ สำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิสำหรับกลุ่มพิเศษ หรือ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนนั้น จะสิ้นสุดการลงทะเบียนภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เท่านั้น

กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ลงทะเบียนยังไง และสามารถลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้าง

ก่อนที่จะถึงวันสุดท้าย สำหรับการลงทะเบียนขอรับสิทธิเราชนะ สำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟน หรือ กลุ่มไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สามารถเข้าไปลงทะเบียนเราชนะได้ตามสถานที่ต่างๆตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. ลงทะเบียนที่สาขาธนาคารกรุงไทย
 2. ลงทะเบียที่สาขาธนาคารออมสิน
 3. ลงทะเบียนที่สาขาธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร
 4. ลงทะเบียนผ่านจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย ซึ่งทางกระทรวงการคลังได้เพิ่มจุดรับลงทะเบียน ปัจจุบันมีจุดรับลงทะเบียนไม่น้อยกว่า 3,500 แห่งทั่วประเทศ

วิธีการลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน

การลงทะเบียน เราชนะ สำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ทางธนาคารกรุงไทย จะมีระบบการลงทะเบียนคล้ายๆกับที่ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เพียงแต่ระบบนี้ ไม่ได้เปิดให้คนทั่วไป สามารถเข้าใช้งานได้ โดยจะเปิดให้เจ้าหน้าที่ ธนาคารกรุงไทยเป็นผู้ทำรายการลงทะเบียนได้เท่านั้น สำหรับข้อมูลที่ต้องระบุในการลงทะเบียน เราชนะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

 • ชื่อ-นามกสุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ ยกตัวอย่างเช่น ชื่อผู้ที่ติดต่อ, เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (อาจจะเป็นเจ้าตัวหรือบุคคลในครอบครัวได้ โดยต้องให้ชื่อ และ เบอร์โทร)

ขั้นตอนการยืนยันตัว ผ่านเครื่อง EDC ของธนาคากรุงไทย มี 4 ขั้นตอน ตามรายละเอียดด้านล่าง

 1. เสียบบัตรประชาชน
 2. กำหนด PIN 6 หลัก ซึ่งรหัสนี้ จะใช้ในการใช้จ่ายที่ร้านค้า ที่ใช้สิทธิเราชนะ
 3. ประชาชนถ่ายรูปภายใบหน้า
 4. ถ่ายรูปบัตรประชาชน

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *