โควิดสายพันธุ์ไทย ตรวจพบแล้วที่อังกฤษ

กระทรวงสาธารณสุขอังกฤษ ตรวจสอบโควิดสายพันธุ์ไทยเป็นครั้งแรก

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *