แพทย์ชี้ ไทยอาจติดโควิด-19 รอบ 2

ไทยอาจจะติดเชื้อโควิด-19 ระลอก 2 เนื่องจากพัสดุ และ การข้ามพรมแดน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *