แพทย์ชี้ ไทยอาจติดโควิด-19 รอบ 2

โควิด-19 ระลอก 2 อาจะเดินทางข้ามพรมแดน และ พัสดุ

แพทย์ได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการระบาด ระลอก 2 ซึ่งประเทศไทยมีโอกาสที่จะเกิดการระบาดอีกครั้ง โดยไม่รู้แหล่งที่มา ถึงแม้ว่าในปัจจุบันการเดินทางระหว่างประเทศ ทางประเทศไทยเองยังไม่มีการเปิดให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาก็ตาม แต่การสั่งซื้อของออนไลน์จากต่างประเทศ หรือ การพรีออเดอร์ต่างๆ เข้ามาในประเทศไทย มีความเสี่ยงเนื่องจากเพื่อนบ้านเรายังมีการระบาดอยู่

นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้ออกมาวิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 เกี่ยวกับการติดเชื้อระลอกหม่ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้นั้น เนื่องจากในหลายประเทศมีความรุนแรงกว่ารอบแรก และ ไม่รู้แหล่งที่มา ถึงแม้ว่าตอนนี้ประเทศไทยจะสามารถควบคุมการระบาดได้ดี และ ยังไม่พบการติดเชื้อระหว่างคนในประเทศก็ตาม แต่อย่าคิดว่าปลอดภัย เนื่องจากในปัจจุบันเพื่อนบ้านของเรา ยังมีการติดเชื้อไวรัสอยู่ แนะให้ระวัง การเดินทางข้ามพรมแดน และ การนำพัสดุต่างๆเข้ามาอาจจะเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดการติดเชื้อได้

ประเทศไทย มีโอกาสเกิดการระบาดอีกครั้ง แต่ต้องควบคุมให้ได้เพื่อเศรษฐกิจก็ยังสามารถเดินหน้าตอ่ไปได้ ดังนั้นทุกคนจะต้องสวมหน้ากาก และ เว้นระบะห่างล้างมือบ่อยๆ เพราะว่าไม่มีใครในประเทศไทยอยากจะให้เกิดการระบาดในระลอกที่ 2 ที่จะต้องมานั่งปิดประเทศกันอีกรอบ สภาพอากาศในประเทศไทย ตอนนี้ยังมีปัจจัยที่จะส่งเสริมให้มีโรคที่เกิดจากทางระบบทางเดินหายใจได้อีกด้วยยกตัวอย่างเช่น โรคไข้หวัดใหญ่ และ โรคหวัด ซึ่งโรคดังกล่าวเราไม่สามารถแจกได้จากอาการติดเชื้อโควิด-19 บางคนมีอาการ แต่ไม่คิดว่าจะติดโควิด-19 คิดว่าเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดา ทำให้ไม่ได้เดินทางไปพบแพทย์ แต่พออาการหนักมากขึ้นเลยตัดสินใจเดินทางไปพบแพทย์ ซึ่งก็สายเกินไปแล้ว เนื่องจากเชื้อได้มีการแพร่กระจากไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *