มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้

ธนาคารแห่งประเทศไทยช่วยคนไทยจ่ายหนี้ไม่ไหวผ่านการลงทะเบียน ทางด่วนแก้หนี้

ทางด่วนแก้หนี้

ธปท. ได้เปิดตัวโครงการทางด่วนแก้หนี้ เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ช่วยลูกหนี้คนไทย ที่จ่ายเงินไม่ไหวด้วยการเสนอแนวทาง พักหนี้, ลดดอกเบี้ย และ ยืดเวลาในการชำระออกไป เป็นมาตรการที่ใช้ได้ทั้งหมดเลย ตั้งแต่คนที่เป็นหนี้บัตรเครดิต, คนที่กู้บ้าน, คนที่กู้รถ รวมไปถึงการเอาเลขทะเบียนรถยนต์ไปจำนำ  ในส่วนของการลงทะเบียนทางด่วนแก้หนี้ จากทางธนาคารแห่งประเทศไทย หลายๆคนคงมีข้อสงสัยว่าลงทะเบียนยังไง วันนี้ทาง ACCESSTRADE ประเทศไทย มีคำตอบเช็ครายละเอียดในการลงทะเบียน ทางด่วนแก้หนี้ ได้ด้านล่างเลย

ประกาศจากทางด้าน ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน หรือ ศคง. ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เปิดช่องทางที่จะช่วยเหลือลูกหนี้คนไทยผ่านโครงการ ทางด่วนแก้หนี้ ขึ้นมาเพื่อเป็นช่วงทางสำหรับประชาชน และ ธรุกิจรายย่อย ที่มีความต้องการจะปรับปรุงเงื่อนไขการชำระหนี้ จากการตรวจสอบในปัจจุบัน ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการติดต่อทางสถาบันการเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนของข้อเสนอที่ได้รับยังไม่สามารถที่จะจ่ายได้ ทำให้ต้องมีการแจ้งความประสงค์ผ่านทางด่วนแก้หนี้ จากนั้นทางธนาคารแห่งประเทศไทย จะเป็นตัวกลางที่จะประสานงานให้ โดยทาง ธปท. จะรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และทำการส่งไปให้กับผู้ให้บริการ หรือ หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ้เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป

ขั้นตอนในการลงทะเบียน ทางด่วนแก้หนี้

1. เข้าไปที่เว็บไซตค์ ทางด่วนแก้หนี้


2. อ่านข้อตกลง ในการใช้งานให้ละเอียด หลังจากนั้นให้คลิกยอดรับข้อตกลงในการใช้งานทางด่วนแก้หนี้ แล้วกดยอมรับ


3. กรอกชื่อ และ นามสกุล หรือ ชื่อนิติบุคคล (บริษัท, ห้างหุ้นส่วน หรือ องค์กร)


4. เลือกประเภทรหัสอ้างอิงบุคคล หรือ นิติบุคคล มีให้เลือกทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ เลขบัตรประจำตัวประชาชน, เลขที่หนังสือเดินทาง และ เลขที่จดทะเบียนนิติบุคคล จากนั้นให้กรอกเลขประจำตัวให้ครบถ้วน


5. กรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ และ Email หากไม่มี Email ให้เว้นไป


6. เลือกเหตุผล หรือ คำอธิบายประกอบคำขอ ช่องนี้สามารถใส่ข้อมูลสำคัญที่ต้องการขอครวามช่วยเหลือจากสถาบันการเงิน พร้อมกับระบุเหตุผล เช่น ถูกพักงานในช่วงโควิด-19 ระบาด ทำให้ขาดรายได้ และ ไม่สามารถชำระหนี้สินได้ตามเดิม รวมไปถึงข้อมูลค้างชำระ ว่ามีระยะเวลานานเท่าไหร่ หรือ มีสถานะทางคดีหรือไม่


7. เลือกผู้ให้บริการทางการเงิน ที่เราต้องการขอความช่วยเหลือ


8. เลือกแนวทางที่ต้องการเสนอให้กับสถาบันการเงินให้ช่วยพิจารณาช่วยเหลือ ซึ่งสามารถเลือกได้ไม่เกิน 3 ข้อ ประกอบด้วย
– การยืดเวลาชำระหนี้
– พักชำระเงินต้น
– การลดอัตราดอกเบี้ย
– ยกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้
– เปลี่ยนประเภทหนี้ เพื่อให้ดอกเบี้ยถูกลง
– ต้องการเงินหมุนเวียนเพิ่มเติม
– ปิด หรือ ชำระหนี้เร็วขึ้น
– อื่นๆ พร้อมระบุข้อความลงไป


9. เลือกผลิตภัณฑ์ที่เราเป็นหนี้ ได้แก่บัตรเครดิต, บัตรกดเงินสด, สินเชื่อบุคคล, สินเชื่อจำนำทะเบียน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย, สินเชื่อเช่าซื้อ, ลิสซิ่ง, สินเชื่อประกอบการขนาดกลาง และ ขนาดย่อ


10. ระบุสาขาที่ทำสัญญา


11. ในส่วนของผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางด่วนแก้หนี้ เพียงผลิตภัณฑ์เดียว เมื่อทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง” สำหรับผู้ที่มีความต้องการขอหลายๆผลิตภัณฑ์ให้คลิกที่ปุ่ม “เพิ่มผลิตภัณฑ์” สำหรับผู้ที่ต้องการส่งขอแก้หนี้สถาบันการเงินอื่นๆเพิ่มเติม ให้คลิกที่ “เพิ่มผู้ให้บริการทางการเงิน” จากนั้นให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามหัวข้อเดิม แล้วกดที่ปุ่ม “กดเพื่อขอรหัสติดตามเรื่อง”


12. รหัสติดตามเรื่อง ระบบจะส่ง SMS มาที่เบอร์โทรศัพท์มือถือที่กรอกเอาไว้ ให้คุณนำรหัสนั้นไปกรอกตรงช่อง “กรอกรหัสติดตามเรื่อง” และให้คลิกส่งข้อมูล


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้รายได้ของประชาชน และ กลุ่มภาคธุรกิจ ปรับลดลงอย่างมาก การที่ผู้ให้บริการทางการเงิน และ ลูกค้าสามารถตกลงและได้ข้อสรุปร่วมกัน ในเรื่องการผ่อนชำระหนี้ให้สอดคล้องกับรายได้ที่ลดลง จึงเป็นเรื่องสำคัญมาก ในการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดช่องทาง ทางด่วนแก้หนี้ ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางเสริมสำหรับให้ประชาชนหรือธุรกิจแจ้งขอความช่วยเหลือด้านการผ่อนชำระหนี้ โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทย

สำหรับประชาชนคนไทยคนไหนที่มีข้อสงสัย, ร้องเรียน, แจ้งเบาะแส หรือ ต้องการสอบถามเรื่องอื่นๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 1213 หรือผ่านอีเมล fcc@bot.or.th หรือที่หน้าเว็บไซต์ www.1213.or.th

 

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *