มาตรการเยียวยาลูกหนี้ จากโควิด-19 ระลอก 2

แบงก์ชาติออกมาตรการเยียวยาลูกหนี้ จากการระบาดของโควิด-19

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *