แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้จาก ธปท. หลังหมดเขตพักชำระหนี้

แนวทางช่วยเหลือลูกหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทย ของธนาคารพาณิชย์

ธปท. หรือ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ออกมาเปิดเผยแนวทางสำหรับธนาคารพาณิชย์ ที่มอบความช่วยเหลือให้กับลูกหนี้ หลังหมดเขตพักชำระหนี้จากสถานการณ์โควิด-19 ไปแล้วแต่ยังไม่สามารถจ่ายหนี้ได้ หรือว่ายังจ่ายหนี้ไม่ไหว ลูกหนี้สามารถทำอย่างไรได้บ้าง

จากการรายงานของ ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ได้เปิดเผยถึงมาตรการผ่อนผันให้กับลูกหนี้ SME ที่ได้รับการพักชำระหนี้ จากกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งจะครบกำหนด 6 เดือนในวันที่ 22 ตุลาคม 2563 นี้ ทางธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และคาดว่าไม่เกิดปัญหาผิดนัดชำระหนี้จำนวนมากในเวลาอันรวดเร็ว ภายหลังมาตรการพักชำระหนี้ครบกำหนด เนื่องจากลูกหนี้ของสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่ได้เข้ามาตรการวงเงินประมาณ 4 แสนล้านบาท ได้มีการขยายระยะเวลาในการพักชำระหนี้ไปอีก 3-6 เดือนแล้ว และในส่วนของลูกหนี้ของธนาคารพาณิชย์ อีกประมาณ 9.5 แสนล้านบาท ทางธนาคารพาณิชน์ ได้มีการติดตามดูแลลูกหนี้อย่างใกล้ชิด เพื่อเป็นการประเมินสถานะ และให้ความช่วยเหลือ

หลังจากการตรวจสอบและติดตาม พบว่าลูกหนี้ส่วนใหญ่แสดงเจตจำนงว่าจะสามารถจ่ายเงินชำระหนี้ได้ตามปกติหลังหมดมาตรการ ในส่วนของลูกหนี้ธนาคารพาณิชย์ ที่ยังไม่สามารถกลับมาจ่ายชำระหนี้ได้ตามปกติ หรืออาจจะสามารถจ่ายได้บางส่วน ทางธนาคารพาณิชย์ยังคงมีมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากพาที่จะสามารถชำระหนี้ได้ โดยมีมาตรการต่างๆมารองรับ สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

  1. ปรับเงื่อนไขการชำระหนี้ตามความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย เพื่อไม่ให้กลายเป็นหนี้สูญ (Nonperforming Loan)
  2. ใช้มาตรการอื่นตามความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น
  • ลดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบัตรเครดิต และ สินเชื่อส่วนบุคคล
  • พักชำระค่าวสด
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้รายย่อยด้วยวิธีการรวมหนี้ (Debt Consolidation)
  • การปรับปรุงโครงสร้างหนี้สำหรับลูกหนี้ธุรกิจที่มีเจ้าหนี้หลายราย (Multi-Creditors)

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *