ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกนโยบายใหม่ช่วยเหลือลูกหนี้

แบงก์ชาติเปิด3 นโยบายใหม่ ล่าสุดช่วยเหลือลูกหนี้ผิดนัดชำระ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *