ธนาคารแห่งประเทศไทย ออกนโยบายใหม่ช่วยเหลือลูกหนี้

3 นโยบายใหม่ล่าสุดจากแบงก์ชาติ เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ผิดนัด

แบงก์ชาติออก 3 นโยบายใหม่ล่าสุดเป็นนโยบายที่ออกมาเพื่อเยียวยาลูกหนี้ผิดนัด ดีเดย์ในวันที่ 1 เมษายน 2564 โดยจะจ่ายดอกเบี้ยผิดชำระหนี้ลดลง ผ่านการตัดงวดที่ลดเงินต้นได้เร็วขึ้น

ประกาศจากทางผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน 2 ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จะมีการออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ ในเรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ และการจัดชำระหนี้ เพื่อช่วยในการลดภาระหนี้กับประชาชนซึ่งมีทั้งหมด 3 เรื่องด้วยกัน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ด้านล่าง

3 นโยบายใหม่ล่าสุดจากทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย เยียวยาลูกหนี้ผิดนัด

1. คิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้บนฐานเงินต้นที่ผิดนัดจริงเท่านั้น – ไม่รวมส่วนของเงินต้นค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ ซึ่งต่างจากเดิมก็คือหากมีการผิดนัดชำระหนี้เพียงงวดเดียว ผู้ที่ให้บริการสามารถคิดดอกเบี้ยได้จากเงินต้นคงค้างทั้งหมด ทำให้มูลค่าดอกเบี้ยผิดนัดสูงมาก

2. การกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาจะบวกอยู่ไม่เกิน 3% – ถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาอยู่ทีค่ 8% ทางผู้ให้บริการทางการเงินจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระไม่ได้เกิน 11% โดยต้องคำนึงถึงประวัติการชำระหนี้ที่ผ่านมาด้วย จากเดินนั้นจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดอยู่ที่ 15%, 18% หรือ 22% การคิดอัตราดอกเบี้ยผิดชำระหนี้ ที่สูงเกินสมควรจะทำให้ลูกหนี้ ที่ไม่ได้ตั้งใจจะผิดนัดชำระหนี้ ไม่สามารถชำระหนี้ได้ อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จึงควรคำนึงถึงความสามารถในการชำะหนี้ของลูกหนี้ด้วย

3. การกำหนดลำดับการตัดชำระหนี้โดยให้มีการตัดค่างวด ที่ชำระนานที่สุดเป็นลำดับแรก เพื่อให้ลูกหนี้ทราบลำดับการตัดหนี้ที่ชักเจน และช่วยลดเงินต้นได้มากขึ้น จากเดิมที่จะทำการตัดชำระหนี้แบบแนวตั้ง ผ่านการตัดค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระทั้งหมด ตัดดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งหมด แล้วค่อยตัดเงิน แต่การตัดชำระหนี้แบบใหม่เป็นการตัดชำระหนี้แบบแนวนอน เป็นการตัดค่าธรรมเนียม, ดอกเบี้ย รวมไปถึงเงินต้นของยอดค้างชำระที่เก่าที่สุดก่อน แล้วค่อนตัดยอดที่ค้างชำระลำดับมา

ข้อกำหนดและการประกาศดังกล่าว จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 เมษายน 2564 การผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่ 1 เมษายน 2564 ผู้ให้บริการทางการเงินสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับใหม่มาใช้เพื่อพิจารณายกเว้นหรือผ่อนปรนดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ให้กับลูกนี้ได้ตามสมควร และในประเด็นการยกเว้นในเรื่องลำดับการตัดหนี้ จะเริ่มต้นในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ซึ่งแตกต่างจากนโยบายอื่นๆ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *