แนวทางปฎิบัติในการเดินทาง เข้าประเทศไทย

ประกาศจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องแนวทางการเดินทางเข้าประเทศไทย

แนวทางปฎิบัติ ในการเดินทางของผู้โดยสารทั้งคนไทย และ ชาวต่างชาติ ที่มีความต้องการจะเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย เฉพาะคนที่เดินทางจาก จีน, เขตบริหารพิเศษมาเก๊า, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, อิตาลี, อิหร่าน และ เกาหลี สำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่กำลังระบาดไปทั่วโลกอยู่ในขณะนี้

มีผลใช้บังคับอยู่จนถึง 23.59 น. คืนวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 ตามเวลาประเทศไทย ทั้งนี้ ยังไม่บังคับใช้กับผู้โยสารที่เดินทางจากประเทศอื่น นอกเหนือจาก 4 ประเทศนี้ 

เอกสารที่ต้องใช้แสดงเมื่อ Chcek-in สำหรับชาวไทย และ ชาวต่างชาติ

 1. ใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ต้องเป็นเอกสารที่ยืนยันว่ามีการตรวจคัดกรองเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แล้วว่าไม่พบเชื้อดังกล่าว
 2. ประกันที่คุ้มครองการรักษา ในประเทศไทย ครอบคลุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ

เอกสารที่ต้องใช้แสดงกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 1. แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หรือ กรอกผ่าน Application “AOT” Airport of Thailand
 2. แยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรือ วิธีการอื่นใดเพื่อป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานควบคุมโรคติดต่อกำหนด

แนวทางปฎิบัติในการเดินทางเข้ามาในประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

เอกสารที่ต้องใช้แสดงเมื่อ Check-In

ชาวต่างชาติ

 1. ใบรับรองแพทย์ (Health Certificate) ที่ออกให้ก่อนการเดินทางไม่เกิน 72 ชั่วโมง ที่ยืนยันว่ามีการตรวจแล้ว ไม่พบเชื้อ (COVID-19)
 2. ประกันที่คุ้มครองการรักษาในประเทศไทย ครอบคลุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 100,000 เหรียญสหรัฐ

ชาวไทย

 1. ใบรับรองแพทย์ ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง (Fit to Fly Health Certificate)
 2. หนังสือรับรองการเดินทางกลับประเทศไทย ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ หรือ กระทรวงการต่างประเทศ

เอกสารที่ต้องใช้แสดง ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 1. แบบฟอร์ม ต.8 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว หรือ กรอกผ่าน Application “AOT Airport of Thailand”
 2.  แยกกัก กักกัน ควบคุมไว้สังเกต หรอื วิธีการอื่นใด เพื่อป้องกัน และ ควบคุมโรคติดต่อ ต่ามที่เจ้าพนักงาน ควบคุมโรคติดต่อกำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-568-8800
 • สายด่วน 1422
 • เว็บไซต์ www.caat.or.th/corona

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *