AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “Thailife Insurance” ชั่วคราว เพื่อแก้ไขปัญหาระบบติดตามผล Tracking tag บนเว็บไซต์ โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2560) เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศแจ้งเปิดใช้งานแคมเปญเพิ่มเติม จากทาง AccessTrade

โดย Action จากแคมเปญ Thailife Insurance ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน ดังนั้น ท่านสามารถนำลิงค์และแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านทดแทนได้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกท่าน ทาง ACCESSTRADE  ได้จัดเตรียมแคมเปญต่างๆ ที่คล้ายกัน เพื่อรองรับความต้องการของท่าน มา ณ ที่นี้ ▶ แคมเปญทั้งหมด ◀

**ข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *