AccessTrade ขอเรียนแจ้งสมาชิก เรื่อง การยกเลิกแคมเปญ “AZAY-Tookjai ประกันอุบัติเหตุถูกใจได้คุ้ม” เนื่องด้วยแคมเปญนี้ได้หมดอายุสัญญาลงกับทาง AccessTrade โดยมีผลตั้งแต่ วันนี้ (15 กุมภาพันธ์  2560) เป็นต้นไป

โดย Action จากแคมเปญ AZAY-Tookjai ประกันอุบัติเหตุถูกใจได้คุ้ม ที่เกิดขึ้นในระหว่างนี้ จะไม่ถูกนำไปคิดค่าคอมมิสชัน ดังนั้น ท่านสามารถนำลิงค์และแบนเนอร์ของแคมเปญอื่นๆ ไปทำการโปรโมทในเว็บไซต์ของท่านทดแทนได้

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของสมาชิกทุกท่าน ทาง ACCESSTRADE  ได้จัดเตรียมแคมเปญต่างๆ ที่คล้ายกัน เพื่อรองรับความต้องการของท่าน มา ณ ที่นี้ ▶ แคมเปญทั้งหมด ◀

**ข้อมูลเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *