ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ ชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การรับชำระสิทธิผ่านเครื่อง EDC และแอปฯ ถุงเงินชั่วคราว

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *