ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ ชั่วคราว

ข่าวด่วน กรุงไทยแจ้งปิดการใช้สิทธิ เราชนะ และ แอปถึงเงินเป็นการชั่วคราว

ธนาคารกรุงไทยออกมาแจ้งขอปิดการใช้สิทธิโครงการเราชนะ สำหรับกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และการรับชำระสิทธิผ่านแอปพลิเคชั่นถุงเงิน เป็นการชั่วคราว เพื่อทำการปรับปรุงระบบ ทางธนาคารกรุงไทยแจ้งว่า ถ้าหากระบบกลับมาเปิดให้บริการตามปกติ จะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ผู้ที่ใช้สิทธิสามารถใช้สิทธิอื่นๆ สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ตามปกติ

จากการตรวจสอบของผู้สื่อข่าว ได้ออกมารายงานว่า ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ถือว่าเป็นวันแรกของการได้รับเยียวยา สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิทั้งสิ้น 13.8 ล้านคน ใช้วงเงินรวมทั้งหมด 9.4 พันล้านบาท จากการตรวจสอบพบว่ามีการใช้สิทธิอย่างหนาแน่น ได้มีประชาชนนำบัตรคนจน มาใช้สิทธิ์ผ่านโครงการ เราชนะเพื่อใช้ซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค

ในขณะเดียวกัน วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรกที่ประชาชนที่อยู่ในกลุ่ม 2 จะสามารถตรวจสอบสิทธิ์จากการเข้าร่วมโครงการเราชนะได้ ซึ่งการตรวจสอบสิทธิ์จะเป็นการตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์จากการตรวจสอบวันนี้ จะสามารถได้รับเงินโอนเข้าแอปเป๋าตัง เพื่อใช้จ่าย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันแรก สำหรับยอดที่จะถูกโอนเข้าแอปเป๋าตัง จะอยู่ที่ 2,000 บาท หลังจากนั้นระบบ จะทำการโอนเงินเข้าแอปเป๋าตังทุกๆวันพฤหัสบดี ต่อไปอีก 5 สัปดาห์ รวมเป็นเงินที่จะได้รับบนแอปเป๋าตังทั้งหมด 7,000 บาท

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *