จดหมายเรียกคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน

รายละเอียดเกี่ยวกับ การเรียกคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน ภายใน 7 วัน

จากข่าวที่ได้มีการแชร์ภาพต่อๆกันบนโลกโซเชียล เกี่ยวกับเอกสาร การให้คืนเรา จากมาตรการ เราไม่ทิ้งกัน เนื่องจากผู้ที่ลงทะเบียนได้กดปุ่ม “สละสิทธิ์” โดยมีการระบุตามกระทรวงการคลัง ให้มีมาตรการชดเชยรายได้ให้กับลูกค้าสถานประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบ หรือ ผู้ที่ได้รับผลกระทบอื่นๆ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

มาตรการเราไม่ทิ้งกัน เป็นมาตรการที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีการแจกเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเป็นเงินโอนเยียวยาทั้งสิ้น จะได้คนละ 15,000 บาท แต่บางราย ได้แสดงความประสงค์ ในการสละสิทธิ์ การได้รับเงินชดเชยจากทางมาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน ทางด้านสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง ได้มีการพิจารณาแล้ว ขอเรียนแจ้ง เพื่อให้การดำเนินการสละสิทธิ์ดังกล่าว เป็นไปอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จำได้ขอความร่วมมือให้ ท่านดำเนินการคืนเงินชดเชยรายได้ ที่ท่านได้รับไปแล้วทั้งหมด ให้กับกระทรวงการคลัง ภายใน  7 วัน

3 ช่องทาง ในการคืนเงินเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน สำหรับผู้ที่กดปุ่มสละสิทธิ์

  1. ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เลือกปุ่มสละสิทธิ์ สีชมพู และ ดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด
  2. ชำระคืนผ่าน Mobile Banking, Internet Banking หรือ ATM ของธนาคารใดก็ได้
  3. ติดต่อธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน ทั่วประเทศ โดยแจ้งขอคืนเงินตามมาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน (5,000 บาท 3 เดือน) พร้อมแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการลงทะเบียน

สำหรับผู้ที่ได้รับจดหมายเรียกคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน และ ให้ดำเนินการภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้หนังสือนั้น ทางผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ชี้แจงว่า ผู้ที่ได้รับจดหมายดังกล่าว เป็นผู้ที่กดปุ่มขอสละสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์ เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา มีจำนวนหมายพันคน การเรียกเงินคืนให้ครบถ้วน ในส่วนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และ ได้รับเงินเยียวยา จำนวน 5,000 บาทไปแล้ว 3 เดือน ไม่ต้องดำเนินการคืนเงิน เนื่องจากจะไม่ได้รับจดหมายฉบับนี้

ผู้ที่ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน และ ทำการกดปุ่มสละสิทธิ์ ทางระบบ จะมีการส่งรหัส OTP เพื่อให้ผู้ลงทะเบียนยืนยันตัว ขอตัวของท่านเป็นผู้ที่ต้องการสละสิทธิ์จริง ดังนั้น เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะมีคนไม่ได้กดปุ่มสละสิทธิ์ ที่จะได้รับหนังสือฉบับนี้

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *