คมนาคมมีคำสั่ง ทุกระบบขนส่งคืนค่าตั๋วไม่เสียค่าใช้จ่าย

หยุดยาวสงกรานต์นี้ คมนาคมแจ้งข่าวทุกระบบขนส่ง คืนค่าตั๋วไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น แต่ต้องคืนก่อนเดินทาง 24 ชั่วโมง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *