คมนาคมมีคำสั่ง ทุกระบบขนส่งคืนค่าตั๋วไม่เสียค่าใช้จ่าย

ออกประกาศจากคมนาคม คุมเข้มระบบขนส่ง เพิ่มมาตรการคืนตั๋วไม่มีค่าใช้จ่าย

เปิดเผยข้อมูลจากรองปลัดกระทรวงคมนาคม ในฐานะประธานคณะทำงาน ภายใต้ประกาศกระทรวงคมนาคม ออกมาตรการ เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ลงนามประกาศ เกี่ยวกับมาตรการ และแนวทางในการดำเนินการ และ ปฎิบัติเพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในประเทศไทย ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น มีการติดเชื้อขยายเป็นวงกว้าง และมีความเป็นไปได้ว่า ในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์ปีนี้ อาจจะเป็นช่วงเวลาของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ในประเทศไทย อาจจะทำให้มีจำนวนผู้ติดเชื้อที่สูงมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามมาตราการ และพ แนวทางตามรายละเอียดด้านล่าง

  • มอบหมายให้หน่วยบริการระบบขนส่ง การเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอให้พิจารณาปรับเพิ่มมาตรการอนุญาตให้ “คืนตั๋วโดยสาร” โดยไม่มีการหักค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลาที่กำหนด เช่น การงดเดินทางก่้อน 24 ชั่วโมง เดิมทางวันที่ 9 เมษายน 2564 สามารถคืนตั๋วก่อนวันที่ 8 เมษายน 2564 โดยให้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งให้ชัดเจน
  • กรณีมีการให้บริการโดยสารระหว่างเมือง และ ในเมือง ให้เข้มงวด เช่น ช่องทางการตรวจคัดกรอง และ ป้องกันดูแลอย่างเข้มงวดที่สุด ให้เพิ่มเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ดูแล รวมไปถึงการเพิ่มความถี่ให้มากที่สุด
  • ดูแลทำความสะอาด บริเวณผิวสัมผัสเช่น ห้องน้ำ, ช่องแอร์ ให้มากที่สุด โดยให้ทำทุกชั่วโมง
  • ให้ทำการตรวจสอบ คัดกรองพนักงานผู้ให้บริการ ในทุกๆระบบ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทำให้ความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และตรวจเช็ค อุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าใช้บริการ โดยให้ทำสมุดตรวจสอบ อุณหภูมิก่อน และ หลังการปฎิบัติงานอย่างเข้มงวดที่สุด
  • มอบหมายให้ทุกหน่วยงานรายงานรายชื่อ และจำนวนช้าราชการ, พนักงาน, ผู้ติดเชื้อ ทุกวัน ทุกหน่วยงานจะต้องทำอย่างเคร่งครัดต่อกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงฯ รวมไปถึงมาตรการกำกับดูแล

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *