มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมแจกเงิน 15,000 จำนวน 9 ล้านครัวเรือน

เตรียมลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยา 15,000

เนื่องจากที่ผ่านมามีการมองว่า ภาคเกษตรไม่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 แต่เมื่อประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ทำให้กิจกรรมการเกษตรทุกอย่างหยุดชะงักลง การเก็บเกี่ยวทำไม่ได้ การนำผลผลิตออกขายก็เป็นไปได้ลำบาก หากพิจารณาโดยลึกแล้วจะเห็นว่าเกษตรกรเป็นกลุ่มที่มีรายได้ต่ำอยู่แล้ว หากไม่ได้รับการช่วยเหลือเลยก็จะไม่ธรรมเมื่อเทียบกับอาชีพกลุ่มอื่น จึงได้เสนอมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรออกมา


วันนี้ (23 เมษายน 2563) นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เตรียมเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกรด้วยการแจกเงิน 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน หรือเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทต่อทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ให้กับ 9 ล้านครัวเรือน โดยเตรียมเสนอเข้าสู่คณะกรรมการกำกับดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในวันนี้ ซึ่งมาตรการเยียวยาเกษตรกรคาดว่าจะใช้เงินประมาณ 135,000 ล้านบาท ผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)สรุปจำนวนเกษตรกรในระบบ เราไม่ทิ้งกัน 

  • สำหรับการลงทะเบียนขอรับการเยียวยาผ่านเว็บไซต์ “เราไม่ทิ้งกัน” ที่ผ่านมา มีการระบุว่า ผู้ที่ลงทะเบียนมากกว่า 10 ล้านคน เป็นเกษตรกรถูกดีดออกจากระบบนั้น ในระบบการลงทะเบียนเกษตรกร ผู้ที่เป็นเจ้าของทะเบียน ได้ลงชื่อลูกหลานเข้าไปด้วย
  • ทำให้ใน 10 ล้านคน ระบบ AI ระบุว่ามีอาชีพเกษตรกร ในจำนวนนั้นมีประมาณ 3-4 ล้านคนเท่านั้น ที่เป็นเจ้าของทะเบียน เพื่อที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะทำการช่วยเหลือต่อไป
  • ส่วนประชาชนที่ลงทะเบียนอีกประมาณ 6-7 ล้านคน หากมีการอุทธรณ์ หรือกระทรวงการคลังให้ทบทวนสิทธิ์ กลุ่มนี้ต้องได้รับสิทธิ์เงินเยียวยา 5,000 บาทต่อเดือนเพราะได้ไปประกอบอาชีพค้าขาย หรือขับแท็กซี่จริง

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร เตรียมแจกเงิน 15,000 จำนวน 9 ล้านครัวเรือน 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *