แก้ไขสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สำหรับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

ประกาศให้แก้ไข สำหรับคนที่ขึ้นสถานะไม่สมบูรณ์ วันสุดท้าย

เปิดรายละเอียด สำหรับการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ว่าผ่าน หรือ ไม่ผ่าน วันนี้ทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนี้ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเป็นวันสุดท้าย สำหรับประชาชนที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถเข้าไปตรวจสอบวันประกาศผลสถานะการลงทะเบียนครั้งสุดท้ายได้ทันที

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วขึ้นสถานะว่า สถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ ซึ่งทางกระทรวงการคลัง ได้เปิดให้ผู้เข้าร่วมโครงการกลุ่มนี้ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลวันสุดท้าย สำหรับผู้ที่แก้ไขเสร็จแล้ว สามารถทำการตรวจสอ บวันประกาศผลได้ที่นี่ จากข้อมูลของตัวเลขผู้ลงทะเบียน บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนที่ขึ้นข้อความ สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียน ไม่ตรงกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองจำนวนทั้งหมด 1.3 ล้านกว่าราย โดยทางกระทรวงการคลังได้เปิดให้ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป และ ล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่า สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ เพิ่มเติมอีก 13,356 ราย

ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจนที่ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูล ของกรมการปกครอง ทำให้ผู้ลงทะเบียนดังกล่าว สามารถทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ สำนักงานเขต หากตรวจสอบแล้วพบว่า ข้อมูลไม่ถูกต้องตามข้อมูลของกรมการปกครอง ให้รีบดำเนินการแก้ไขโดยด่วน สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนหน่วยงานรับลงทะเบียนต้องทำการติดต่อแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนของผู้ที่ลงทะเบียน ที่ได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ในส่วนของผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ได้ก็ได้ แต่จะต้องแก้ให้เสร็จภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2565 เท่านั้น

เปิดขั้นตอนในการดำเนินการแก้ไข สถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 • สามารถดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ หรือ สามารถคลิกได้ ที่นี่ 
 • หลังจากคลิกลิงก์ด้านบน แล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
 • ทำการกรอกข้อมูล เลขบัตรประจำตัวประชาชน, วัน, เดือน, ปี, เปิด ให้ครบ
 • คลิกที่ปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

ช่องทางในการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน
 • สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 • ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอ ทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขต กรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 • ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *