เปิดราชชื่อ 28 จังหวัดเขตควบคุมสูงสุด ต้องใช้เอกสารในการเดินทาง

28 จังหวัดที่อยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ใครต้องการเดินทางข้ามเขตจะต้องใช้เอกสารรับรอง

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *