กระทรวงการคลังชี้แจกปม เราชนะ 2.4 ล้านคน

ไม่มีแล้ว เราชนะ กระทรวงการคลังชี้แจง ไม่มีการเปิดลงทะเบียนเพิ่ม 2.4 ล้านคน

จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด ทางด้านกระทรวงการคลัง ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า จะไม่มีการเปิดรับลงทะเบียน เราชนะเพิ่มเติม จากที่มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้ ว่าจะมีการเปิดให้ลงทะเบียน เราชนะเพิ่มเติมอีก 2.4 ล้านคน ความเป็นจริงแล้ว ทางการกระทรวงการคลังชี้แจงว่า จะเป็นการขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายวงเงินเท่านั้น สำหรับจำนวน 2.4 ล้านคน ที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนั้น เป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณเท่านั้น

จากการรายงานของผู้สื่อข่าว ได้มีการรายงานออกมาจากทาง ผู้อำนวยการสำนักงานเศษรฐกิจการคลัง ได้เปิดเผยว่า ทางคณะรัฐมนตรี ได้ลงมติเห็นชอบ ให้มีการขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายวงเงินสิทธิของโครงการ เราชนะ ออกไปก่อนจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบให้กับประชาชนที่ไม่สามารถเดินทางออกไปเพื่อใช้จ่ายในช่วงการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ได้

จากกระแสข่าวที่ คณะรัฐมนตรีได้มีการลงมติเห็นชอบให้มีการลงทะเบียน เราชนะเพิ่มเติมอีก 2.4 ล้านคน นั้นขอยืนยันว่า ไม่มีการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเพิ่มเติม ปัจจุบันโครงการได้มีการปิดรับลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยจำนวน 2.4 ล้านคน ที่คณะรัฐมตรีเห็นชอบเป็นการอนุมัติในขั้นตอนของการใช้งบประมาณเท่านั้น เนื่องจากที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรี ได้มีการอนุมัติกรอบเป้าหมายของโครงการเราชนะ เอาไว้ที่ 31.1 ล้านคน แต่เมื่อลงทะเบียนจริงแล้ว มีผู้สามารถรับสิทธิได้สูงว่าเป้าหมายที่ได้ตั้งเอาไว้ ทำให้มีผู้รับสิทธิมากกว่าจำนวนที่ตั้งเอาไว้รวม 33.5 ล้านคน เพราะฉะนั้น ทางกระทรวงการคลัง จึงต้องขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมมาใช้ เพื่อให้เป็นการสอดคล้องกับจำนวนคนที่เพิ่มขึ้น

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *