ตรวจสอบมาตรการ เลื่อนเปิดภาคเรียนได้ที่นี่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก ทำให้กระทรวงศึกษาธิการ นัดประชุมหารือกับทุกฝ่าย เพื่อประเมินเลื่อนเปิดเทอมจาก 1 พฤษภาคม 2564 ไปเป็น 1 มิถุนายน 2564 หรือไม่ ในขณะที่สถานศึกษา ประกาศเลื่อนเปิด เพื่อป้องกันโควิด-19

จากกรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทางด้านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีการหารือร่วมกับ ปลัดศธ. และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประเมินสถานการณ์เปิด-ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 โดยเบื้องต้น จากการประเมินสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ว่าจะสามารถเปิดเรียนในเดือนพฤษภาคม 2564 ได้หรือ ไม่นั้น หากประเมินแล้วสถานการณ์ยังไม่น่าไว้วางใจ อาจจะต้องยืดระยะเวลาไปจนถึง 1 มิถุนายน 2564 โดยจะต้องมีการพูดคุย และรวบรวมข้อมูล เพื่อรับฟังข้อเสนอจากทุกฝ่าย ก่อนที่จะตัดสินใจ โดยยึดประโยชน์ของผู้เรียนเป็นสำคัญ

สถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน หรือ มหาวิยาลัย ได้มีการออกประกาศเลื่อนการจัดกิจกรรมอย่างการสมัครสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 เปลี่ยนการสอบไปในรูปแบบการสอบออนไลน์ หรือการเลื่อนเปิดเรียนเสริมในช่วงปิดภาคเรียน แต่บางแห่งได้มีการปิดสถานศึกษาชั่วคราว สำหรับโรงเรียนบางโรงเรียน มีการประกาศเลื่อนวันเปิดเรียนเสริมระหว่างปิดภาคเรียนไป โดยระบุว่า จากการรายงานข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 หรือ ศบค. ที่ได้การตรวจพบ การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในหลายพื้นที่ และคาดว่าการแพร่ระบาด ได้มีการขยายวงกว้างออกไป ดังนั้นทางโรงเรียน ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียน และผู้ปกครองเป็นหลัก

ทางด้านมหาวิยาลัย พบว่ามีหลายมหาวิยาลัย ประกาศปิดสถานศึกษาชั่วคราว ไม่ว่าจะเป็น จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ที่มีคำสั่งปิดสถานที่ทำการในเขตกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว ในส่วนของมหาลัยเกษตรศาสตร์ มีการประกาศเรื่องารเรียนการสอน โดยจะจัดเป็นการเรียนการสอน ในรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด ในส่วนของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ได้มีการออกประกาศมาตรการ และคำแนะนำการป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 โดยให้ปฎิบัติงานในช่วง 16-30 เมษายน 2564 ผ่านรูปแบบการปฎิบัติงานที่บ้าน หรือ Work from Home มหาลัยส่วนใหญ่ จะมีการจัดการเรียนการสอน, การสอบ, การประชุม, การอบรม และ การสัมมนารวมไปถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ ผ่านรูปแบบออนไลน์

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *