สรุปเลื่อจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการ

สรุปเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการประจำเดือนกันยายน 2563

กรมบัญชีกลาได้ออกมาแจงเหตุ เกี่ยวกับการเลื่อนจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ ในเดือนกันยายน 2563 จากสาเหตุเงินไม่พอจ่าย ทางกรมบัญชีกลางได้แจ้งว่าถ้าหากได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้ว จะรีบจ่ายเงินให้ภายในเดือนนี้

เรื่องการเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยความพิการ ประจำเดือนกันยายน 2563 ทางด้านรองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ได้ออกมาเปิดเผยตามที่กรมสงเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งผ่านทาง Facebook ท้องถิ่นไทย ทางกรมบัญชีกลางขอเรียนแจ้งว่า ตามขั้นตอนในการดำเนินการกรมบัญชีกลางจะต้องทำการตรวจสอบงบประมาณ เพื่อเบิกจ่ายให้กับผู้ที่มีสิทธิตามปฏิทินการจ่าย แม่เมื่อทำการตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน 2563 แล้วพบว่าไม่เพียงพอ  ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือ สถ. ต้องทำการจัดสรรเพิ่มถึงจะสามารถจ่ายได้

จากกรณีดังกล่าว ทำให้กรมบัญชีกลาง ประกาศเลื่อนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยคนพิการ ทำให้เงินไม่เข้าบัญชีในวันที่ 10 กันยายน 2563 ตามกำหนดการเดิม ตอนนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการแก้ไขอย่างเร็วที่สุด ล่าสุดได้เกิดกระแสวิพากษ์ วิจารณ์หนักมากบนโลกออนไลน์ ในเดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา กรมบัญชีกลางได้มีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เข้าบัญชีเงินฝากของผู้มีสิทธิ์แต่ละคนโดยตรง พร้อมกับได้ออกปฎิทินการจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคา 2563 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2563 เพื่อให้ทุกคนได้ทำการตรวจสอบวันที่เงินจะทำการโอนเข้าบัญชี โดยปกติแล้ว จะมีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เบี้ยยังชีพคนพิการ ทุกวันที่ 10 ของเดือนแต่หากเดือนไหนที่ตรงกับวันหยุด ก็จะเลื่อนวันขึ้นมาจ่ายเร็วขึ้น

ล่าสุดทางด้านอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้เปิดเผยในกรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ เงินเบี้ยความพิการ ในเดือนกันยายน 2563 นั้นมีความจำเป็นจะต้องเลื่อนจ่าย ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว โดยจะมีการเร่งรัดการจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่จะถึงนี้

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *