เลื่อนจ่าย เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง

เงินประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง เลื่อนจ่าย ไม่มีกำหนด

ติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรวันนี้ กับกรณีโครงการประกันรายได้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในระยะที่ 2 ก่อนหน้านั้นได้มีการเปิดเผยออกมาว่า จะมีการดำเนินการจ่ายเงินประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา แต่ถูกเลื่อนออกไปก่อนอย่างไม่มีกำหนด

จากการรายงาน จากผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย ได้เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 หลังจากที่ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 2 ที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ ได้ผลการประชุมว่า ให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เร่งทำความเข้าใจกับระเบียบในการจ่ายเงินเกษตรกรชาวสวนยางผู้ที่มีสิทธิ์ตามโครงการ ที่ผ่านมติ ครม. เพื่อให้พี่น้องชาวสวนยางมีสิทธิ์ตามโครงการ และได้รับเงินประกันได้เร็วที่สุด

ในส่วนของพี่น้องเกษตรกร ที่ได้ทำการขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมตั้งแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาแต่ไม่เกิน 15 พฤษภาคม 2563 ทาง การยางแห่งประเทศไทย จะทำการเข้าตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปลูกยางเพิ่มเติม โดยเร็วที่สุด เพื่อเป็นการส่งข้อมูลการจ่ายเงินส่วนต่างประกันรายได้ตามโครงการ ประกันรายได้เกษตรกร ชาวสวนยาง ให้กับทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีเกษตกรโดยเร็วที่สุด

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะต้องเปิดบัญชีออมทรัพย์กับทางธนาคาร เพื่อการเกษตร และ สหกรณ์การเกษตร โดยเป็นบัญชีที่เปิดจะต้องเป็นชื่อตนเองเท่านั้น ห้ามเป็นบัญชีที่เปิดร่วมหรือเปิดเพื่อบุคคลอื่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการโอนเงินเข้าผิดบัญชี

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *