แจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล ผ่านทางออนไลน์

เปิดช่องทางออนไลน์ สำหรับการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาล

วันที่ 28 มีนาคม 2564 นี้เป็นวันเลือกตั้งเทศบาล ซึ่งประชาชนหลายๆท่านที่ไม่สะดวกเดินทางไปเลือกตั้ง ต้องทำอย่างไร และต้องแจ้งสิทธิว่าไม่ได้เลือกตั้งผ่านช่องทางไหนได้บ้างเรามีคำตอบ

จากการรายงานของสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง หรือ กกต. รายงานเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนกยกเทศมนตรี ที่มีขึ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ที่จะถึงนี้ โดยทางคณะกรรมการเลือกตั้ง ได้อำนวยความสะดวกกับประชาชนผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีความจำเป็นซึ่งอาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ผ่านการเปิดบริการให้แจ้งเหตุจำเป็นผ่านช่องทางออนไลน์

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง ที่มีความประสงค์ จะแจ้งเหตุจำเป็น ว่าไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งได้ ซึ่งจะต้องแจ้งเหตุจำเป็นภายใน 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง หรือภายใน 7 วันหลังวันเลือกตั้ง สำหรับรายละเอียดของช่องทางในการแจ้งผ่านช่องทางออนไลน์ สำหรับรายละเอียดในการแจ้งผ่านทางออนไลน์ สามารถดูรายละเอียดได้ด้านล่าง

ขั้นตอนในการแจ้งไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเทศบาลผ่านทางออนไลน์

ผู้ที่มีสิทธิเลือกตั้ง หากมีความประสงค์ไม่ไปใช้สิทธิ สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ www.bora.dopa.go.th หรือโหลดแอพพลิเคชั่น Smart Vote คลิกไปที่หัวข้อ การแจ้งเหตุจำเป็น ที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์  หลังจากทำตามขั้นตอนดังกล่าว ระบบจะขึ้นให้กรอกข้อมูลส่วนตัว ให้กรอกรายละเอียดตามลิสด้านล่าง

 • กรอกบัตรประจำตัวประจำตัวประชาชน
 • กรอกรหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
 • ชื่อ-นามสกุลภาษาไทย โดยไม่ต้องใส่คำนำหน้า
 • กรอกวัน/เดือน/ปีเกิด
 • คลิกตรวจสอบข้อมูล

เก็บสำเนาดังกล่าวผ่านการพิมพ์ หรือ จัดเก็บเพื่อเป็นหลักฐาน

การพิจารณาแจ้งเหตุและการอุธรณ์ในกรณีเหตุที่แจ้ง ไม่ใช่เหตุอันสมควร ให้เป็นไปตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือ ผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และระเบียนคณะกรรมการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น

ถ้าหากคุณไม่ไปเลือกตั้งเทศบาล จะถูกจำกัดสิทธิอะไรบ้าง?

 • ไม่สามารถลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส. หรือ ส.ถ. หรือ ผ.ก. หรือสมัครรับเลือกเป็น สว.
 • ไม่สามารถรับเลือกเป็นกำนัน และ ผู้ใหญ่บ้าน
 • ไม่สามารถเข้าชื่อร้องขอให้ถอดถอน ส.ถ. หรือ ผ.ถ.
 • ไม่สามารถดำรงตำแหน่งข้าราชการ การเมือง และข้าราชการรัฐสภาพการเมือง
 • ไม่สามารถดำรงตำแห่งรองผู้บริหารท้องถิ่น, เลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น, ผู้ช่วยเลขานุการผู้บริหารท้องถิ่น
 • ประธานที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น, ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น หรือ คณะที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น และ จะถูกจำกัดสิทธิ กำหนดเวลาครั้งละ 2 ปี นับตั้งแต่วันเลือกตั้ง

 

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *