เกี่ยวกับ Facebook Ads

พูดถึงโฆษณา Facebook Ads และการ เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีใช้ข้อมูลในการแสดงโฆษณาโดยใข้เป็นตัวช่วยในการควบคุมเพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ทำไมเห็นโฆษณาตัวใดตัวหนึ่ง ที่คุณต้องการ

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *