ต่อใบขับขี่นอกเวลาราชการ สามารถทำได้แล้ววันนี้

กรมการขนส่งทางบก เปิดให้ต่ออายุใบขับขี่ นอกเวลาราชการแล้ววันนี้

ประกาศจากกรมการขนส่งทางบก โดยอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาของเชื้อไวรัสโควิดในปัจจุบันทำให้กรมการขนส่งทางบก จำเป็นจะต้องจำกัดผู้เข้าใชบริการในแต่ละช่วงเวลา ตามมาตรการ Social Distancing โดยเปิดให้มีระบบการจองคิวล่วงหน้าผ่าน Application DLT Smart Queue ทำให้รองรับจำนวนผู้ใช้บริการได้กึ่งหนึ่งของขีดความสามารถในการให้บริการของสำนักงานขนส่ง ปัจจุบันมีการจองคิวล่วงหน้าเป็นจำนวนมาก

ภายหลังรัฐบาลได้มีมาตรการผ่อนคลายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 และ มีมาตรการผ่อนคลายด้านสาธารณสุข ทำให้กรมการขนส่งทางบกต้องปรับวิธีด้านบริการด้านใบอนุญาตขับรถ หรือ การต่อายุใบขับขี่ของสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5 และ สำนักงานขนส่งจังหวัด และ สาขา ในจังหวัดปริมณล และ จังหวัดท่องเที่ยว เพื่อให้สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้มากขึ้น

การขยายระยะเวลาให้บริการต่ออายุขับรถ หรือ ต่ออายุใบขับขี่ ในวันธรรมดา ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ นอกเวลาราชก ซึ่งจะเปิดบริการตัแต่เวลา 08.3 ถึง 18.00 น. เริ่มต้นวันแรกคือวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

การจองคิวล่วงหน้า DLT Smart Queue

ในส่วนของการจองคิวล่วงหน้าผ่าน App DLT Smart Queue สำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอพพลิเคชั่น หากต้องการเปลี่ยนเวลาในการดำเนินการให้เร็วขึ้น สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. คิวที่ถูกจองเอาไว้ก่อนหน้าจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ สำหรับผู้ที่ไม่เคยจองคิวมาก่อนจะต้องดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตขับรถนอกเวลาราชการ สามารถจองคิวผ่าน DLT Smart Queue และ เลือกนอกเวลาทำการได้เช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *