"เราไม่ทิ้งกัน" เตรียมโอนเงินเยียวยาอีก 1 แสนราย

เราไม่ทิ้งกัน เตรียมโอนเงินเยียวยาอีกแสนราย

 • จากกรณี แจ้งคืนเงิน เราไม่ทิ้งกัน สำหรับคนที่สละสิทธิ์ ตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของรัฐบาลที่มีการเยียวยาช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และมีการออกเตือนผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาที่แสดงความประสงค์สละสิทธิ์ จำนวน 7,666 ราย ให้เร่งคืนเงินอย่างเร่งด่วน โดยในปัจจุบัน การโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาจากโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นยังไม่สิ้นสุด เนื่องจากเหลือกว่า 1 แสนรายที่ยังอยู่ในกระบวนการโอนเงินครั้งนี้

 • อย่างไรก็ตาม กระบวนการเรียกคืนเงิน เป็นไปตามข้อกำหนดระหว่างการคลัง และผู้ที่ลงทะเบียน โดยผู้ที่ได้สละสิทธิควรมีการตรวจสอบช่องทางการคืนเงินและรีบคืนเงินได้เลย ซึ่งจำนวนผู้ที่สละสิทธิ์มีทั้งสิ้น 10,121 ราย โดยมีจำนวนที่คืนเงินครบถ้วนแล้ว 2,455 ราย และยังไม่ได้คืนเงิน จำนวน 7,666 ราย ตามที่กล่าวมาข้างต้น

ช่องทางการคืนเงิน สำหรับผู้สละสิทธิ์

 1. เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com โดยเลือกปุ่มสละสิทธิ์ (สีชมพู) และดำเนินการชำระเงินผ่านช่องทางที่กำหนด

 2. ชำระคืนผ่าน Mobile Banking/ Internet Banking/ ATM ธนาคารใดก็ได้ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
  1. เลือกระบบการจ่ายเงิน (Bill Payment)
  2. เลือกหมวดหมู่ หน่วยงานราชการ และเลือกหัวข้อ รับชำระเงินจากผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 หรือค้นหาจากชื่อผู้รับเงิน Company Code: 97612 หรือ Bill ID: 199400016022408
  3. ระบุรหัสอ้างอิง 1 = เลขบัตรประจำตัวประชาชน และรหัสอ้างอิง 2 = หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน
  4. ระบบจะตรวจสอบยอดเงินที่ต้องชำระ จากนั้นให้กดยืนยันการจ่ายเงิน

 3. ติดต่อชำระเงินที่สาขาของธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ โดยแจ้งคืนเงิน 5,000 บาทตามมาตรการเยียวยา และแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้ลงทะเบียน


แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *