จ่ายเงินงวดสุดท้าย เราไม่ทิ้งกัน

เช็คด่วนวันนี้ เป็นวันที่มาตรการเยียวยา เราไม่ทิ้งกัน จ่ายเงินให้กับผู้ที่ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ เป็นงวดสุดท้าย

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *