เพิ่มสิทธิลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันอีก 1 ล้านวันนี้

เช็คสิทธิเราเที่ยวด้วยกัน เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเช้าวันนี้ ยังเหลือกี่สิทธิ์

เช้านี้โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน เพิ่มจำนวนสิทธิ์ให้กับประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการอีก 1 ล้านสิทธิตั้งแต่เวลา 06.00 น. ที่ผ่านมา สามารถทำการตรวจสอบสิทธิ์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จากการตรวจสอบยังคงเหลือสิทธิ์ให้ประชาชนลงทะเบียนกว่า 9 แสนสิทธิ์ และ สิทธิ์ตั๋วเครื่องบินอีก 1.5 ล้านสิทธิ์

เราเที่ยวด้วยกันมีการปรับปรุงเปลี่ยนอะไรบ้าง?

  • มีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การใช้สิทธิ์ในการจองห้องพัก คือจากเดิน จองได้ 10 คืนต่อคน เพิ่มจำนวนคืนอีก 5 คือเป็น 15 คืนต่อคน
  • เพิ่มจำนวนห้องพักของมาตรการเราเที่ยวด้วยกัน จาก 5 ล้านคืน เป็น 6 ล้านคืน
  • เพิ่มเวลาในการใช้สิทธิ์เราเที่ยวด้วยกัน จากดิมจะต้องใช้ภายใน 31 มกราคม 2564 เปลี่ยนเป็น 30 เมษายน 2564 และยังมีการขยายเวลาในการจองห้องพักจากเดิมจองได้ช่วง 06.00-21.00 น. เปลี่ยนเป็น 06.00-24.00 น.
  • เพิ่มห้องพักโรงแรมที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเข้าโครงการ แต่ต้องมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษี และ จะต้องทำการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ด้วย
  • อนุมัติให้ธุรกิจรับเงินจาก E-Voucher เพิ่มเติม เช่น ธุรกิจขนส่ง, ธุรกิจสปา, นวดเพื่อสุขภาพ, รถเช่าเพื่อการท่องเที่ยว หรือ เช่าเราเพื่อการท่องเที่ยว แต่ต้องทำการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • กำหนดหลักเกณฑ์การลาสำหรับข้าราชการ, พนักงาน, ลูกจ้าง,  พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ทำการลงทะเบียน และใช้สิทธิ์โครงการโดยมีการกำหนดให้แสดงหลักฐานประกอบการลา เช่น หลักฐานแสดงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ และ หลักฐานแสดงการเช็คอินและเช็คเอาท์ โรงแรมที่พักตามโครงการ
  • ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบิน จากเดิม 2,000 บาท ต่อที่นั่งเพิ่มเป็น 3,000 บาท ต่อที่นั่งเฉพาะเมืองหลักทางการท่องเที่ยว 7 จังหวัด ได้แก่ภูเก็ต, กระบี่, พังงา, สงขลา, สุราษฎ์ธานี, เชียงใหม่, เชียงรายที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยมีอัตราการร่วมจ่าย Co-pay เท่าเดิม
  • เพิ่มการจัดกิจกรรมกระตุ้นในรูปแบบ Consumer Fair ทั้งหมด 3 ครั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร, ภาคเหนือ และ ภาคใต้ พร้อมกับสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเข้าร่วมโครงการบวกกับมาตรการสาธารณสุขต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวในการเดินทาง ใช้งบประมาณ 9 ล้านบาท

 

แสดงความคิดเห็นของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *